CSR Prisen 2020

CSR Prisen 2020 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store danske virksomheder. Årets priser blev uddelt af H.K.H. Kronprinsessen i forbindelse med CSR Konferencen d. 26. oktober 2020. Årets vindere er Arla, A.P. Møller – Mærsk og Ørsted.


Rapporter fra 67 store danske virksomheder var med i konkurrencen om CSR Prisen 2020. I år var 50 store virksomheder udvalgt og 17 havde indstillet sig selv. De fordelte sig med hhv. 30 børsnoterede og 37 unoterede virksomheder. De 67 virksomheder blev først vurderet ud fra en række objektive kriterier, hvorefter de bedste 50 virksomheder gik videre til en arbejdsgruppe under FSR - danske revisorers Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, som har gennemgået rapporterne grundigt og sendt de bedste videre til dommerpanelet.

Dommerpanelet har nomineret syv virksomheder og valgt, hvem der vinder henholdsvis inden for kategorien stor unoteret virksomhed og stor børsnoteret virksomhed.

Årets vindere er:

A.P. Møller – Mærsk og Ørsted deler prisen for store børsnoterede virksomheder, da dommerpanelet fandt, at de begge udmærker sig i deres rapportering på hver deres måde og derfor begge fortjener prisen.

De øvrige nominerede var:

Store unoterede virksomheder:

Store børsnoterede virksomheder:

Der er igen i år blevet udgivet en publikation om de nominerede virksomheder, hvor man kan læse om dommerpanelets vurderinger og gode råd til fremadrettet rapportering.

CSR Prisen blev igen i år uddelt forbindelse med CSR Konferencen, der havde titlen Førerposition i en ekstraordinær tid. Erhvervsminister Simon Kollerup åbnede konferencen, hvor man blandt andre også kunne møde Toby A.A. Heaps, CEO, Corporate Knights og Gerbrand Haverkamp, Executive Director, World Benchmarking Alliance til en drøftelse om Danmark og danske virksomheder som forbillede inden for bæredygtighed.

Læs mere


Kort om puljen af virksomhedsrapporter til CSR Prisen 2020

 • 67 rapporter – heraf 30 fra børsnoterede virksomheder og 37 fra unoterede virksomheder.
 • 87 procent af den samlede pulje virksomheder indgår med en særskilt rapport om bæredygtighed. For de øvrige er det en del af ledelsesberetningen i årsrapporten.
 • 79 procent af den samlede pulje virksomheder er medlemmer af FN’s Global Compact og rapporten til vurdering udgør deres Communication on Progress.

Udvalgte highlights på tværs af puljen i forhold til CSR Prisens tre kriterier

 • Alle har mål eller målsætninger, og 94% af den samlede pulje virksomheder omtaler Verdensmålene.
 • 97 procent af den samlede pulje virksomheder har nøgletal med, og 70% angiver i større eller mindre grad detaljer for opgørelse af data.
 • 27 procent af den samlede pulje virksomheder har en revisorerklæring dækkende hele eller dele af rapporten.
 • Alle omtaler klima, og 78 procent af den samlede pulje virksomheder oplyser om CO2-tal.
 • 28 procent af den samlede pulje virksomheder omtaler Science-Based Targets (SBT).
 • 18 procent af den samlede pulje virksomheder omtaler Task-force on Climate-related Disclosures (TCFD).

CSR Prisens tre hovedkriterier

 1. Relevant og væsentlig: Her vurderes det, om rapporten udmærker sig ved klart at introducere virksomhedens formål, forretningsmodel og rolle i verden. Vi ser på, om virksomhedens bæredygtighedsstrategi er klart beskrevet med mål / målsætninger, kobling til FN’s verdensmål og forankring i organisationen. Vi ser også efter, om virksomheden argumenterer for valg af væsentlige bæredygtighedsforhold, samt om CSR-risici, -muligheder og håndtering af disse er belyst.
 2. Brugbar og troværdig: Her vurderes det, om virksomhedens rapporteringsskik og regnskabspraksis udmærker sig: Vi ser på, om der er en klar beskrivelse af rapportens afgrænsning i forhold til, hvilke dele af virksomheden / værdikæden rapporten dækker, samt om virksomhedens positive og negative påvirkninger, udfordringer og dilemmaer forklares. Vi ser også på præsentationen af performance data inden for bæredygtighed / ESG, herunder om udviklingen i data over flere år fremgår, om data understøtter de strategiske prioriteter, samt om data præsenteres overskueligt; eventuelt i en samlet oversigt. Vi ser også efter beskrivelser af væsentlige positive og negative udviklinger i data, en informativ regnskabspraksis for data, samt en eventuel revisorerklæring.
 3. Transparent klimarapportering: Her vurderes det, om virksomhedens rapportering om klima udmærker sig ved klart at introducere klimaudfordringens betydning for virksomheden og dens egen klimapåvirkning. Vi ser på præsentationen af det strategiske arbejde med klima, herunder kort - og langsigtede mål / målsætninger, samt eventuel omtale af arbejdet med science-based targets og TCFD. Vi ser også efter, om der er beskrivelser af virksomhedens konkrete arbejde med klima i forhold til egne produkter, ydelser og reduktionstiltag, samt tiltag i virksomhedens værdikæde / branche. Brug af standardiserede opgørelser for CO2-udledninger og andre performance data inden for klima og energi, herunder om udviklingen i data over flere år fremgår, om data understøtter det strategiske klimaarbejde, samt om væsentlige udviklinger i data beskrives, ser vi også på.

Del til: