A.P. Møller - Mærsk vinder delt CSR Pris for store børsnoterede virksomheder i 2020

CSR Prisen 2020 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store danske virksomheder. A.P. Møller - Mærsk vinder sammen med Ørsted CSR Prisen 2020 som de bedste blandt store danske børsnoterede virksomheder. Prisen blev uddelt af H.K.H. Kronprinsessen den 26. oktober, 2020 på Børsen.


H.K.H. Kronprinsessen udnævnte A.P. Møller - Mærsk som delt vinder af CSR Prisen 2020 for store danske børsnoterede virksomheder med ordene:

”Dommerpanelet fremhæver jeres rapport som en rapport i særklasse. Endnu engang viser I vejen for god rapportering om bæredygtighed, når den er bedst. Fokuseret, åbent og balanceret rapporterer I om jeres udfordringer og om jeres fremdrift i tal og ord. På klimaområdet får I ros for at redegøre i henhold til anbefalingerne fra Task force on Climate-related Financial Disclosures og for både at udfolde 2019-indsatser og milepælene frem mod jeres 2050-mål om CO2-neutralitet.”

SVP, General Counsel & Head of Corporate Affairs i A.P. Møller-Mærsk, Caroline Pontoppidan, der modtog prisen siger:

”Vi har et mål om at gøre hele vores flåde CO2-neutral inden 2050. For at opfylde ambitionen har vi sat os nogle vigtige delmål undervejs, blandt andet at have det første CO2-neutrale skib klar i 2030. Med rapporten ønsker vi at give omverdenen indblik i rejsen mod målet, for vi ved, det har stor betydning for vores kunder, investorer og medarbejdere. Vi er derfor glade for, at det arbejde bliver anerkendt med CSR Prisen.”

Dommerpanelets ord om rapporten

Dommerpanelet fremhæver Sustainability Report 2019, som en informativ og balanceret rapport, der anerkender branchens udfordringer og skaber en klar kobling fra A.P. Møller-Mærsks forretningsmodel til virksomhedens bæredygtighedsstrategi, FN’s Verdensmål og forankringen i organisationen. Særligt fremhæves præsentationen af, hvordan A.P. Møller-Mærsk konkret arbejder med at blive CO2-neutrale med indsatser i 2019 og milepæle på rejsen frem mod 2050 (s. 14-19) samt for at redegøre i henhold til anbefalingerne fra Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

På tværs af strategiske prioriteter præsenterer rapporten årets resultater, som er understøttet af data, udviklingsforklaringer og grafiske visualiseringer, og en opsamlende overblikstabel (s. 40-41) skaber sammenhæng. Hvor den procentvise fordeling af CO2-udledningen i scope 1, 2 og 3 vises, angives også den CO2-udledning, der er undgået via effektiviseringer i forretningen af relevans for scope 1 og 2 (s.15-16). 

Dommerpanelet så gerne, at rapporten også havde præsenteret performance data på væsentlige CO2-udledninger i scope 3, samt at A.P. Møller-Mærsk præsenterede flere konkrete målsætninger, som det ses på klimaområdet, indenfor for eksempel det marine miljø.

Kort om A.P. Møller - Mærsk og rapporten
A.P. Møller-Mærsk A/S er et børsnoteret integreret transport- og logistikselskab, der inkluderer containershipping og en række brands. A.P. Møller-Mærsk beskæftiger flere end 86.000 medarbejdere i over 130 lande og har hovedkvarter i København.

A.P. Møller-Mærsk er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten, der er på 46 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten indeholder en samlet datatabel med tre års data (s. 42), herunder med samlet CO2-udledning og opdeling i scope 1 og 2. Revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) dækker hele rapporten og den tilhørende regnskabspraksis kan downloades fra virksomhedens hjemmeside. 

Del til: