Arla vinder CSR Prisen 2020 for store unoterede virksomheder

CSR Prisen 2020 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store danske virksomheder. Arla vinder CSR Prisen 2020 som den bedste blandt store danske unoterede virksomheder. Prisen blev uddelt af H.K.H. Kronprinsessen den 26. oktober, 2020 på Børsen.


H.K.H. Kronprinsessen udnævnte Arla som vinder af CSR Prisen 2020 for store danske unoterede virksomheder med ordene:

”Dommerpanelet fremhæver jeres rapport, som transparent, balanceret og troværdig. I præsenterer klart Arlas ambitioner inden for bæredygtighed, og det står tydeligt frem, at samarbejdet på tværs af værdikæden er afgørende for, at I kan nå jeres mål. I er gode på datadelen, og rapporten er et forbillede på klimaområdet med præsentationen af målsætninger, der er godkendt som Science-Based Targets og klimadata på tværs af værdikæden i scope 1, 2 og 3.”

Executive Vice President og CMO i Arla, Hanne Søndergaard, som modtog prisen siger:

”Vi er superstolte og glade for at få prisen. Bæredygtighed betyder meget i Arla, og det kræver en stor kontinuerlig indsats fra både medarbejdere og landmænd at levere på vores mål. Det er dejligt at få anerkendelse ikke bare af vores transparente måde at rapportere på, men også af vores strategiske og systematiske indsats gennem mange år for at kunne tilbyde stadigt mere bæredygtige mejeriprodukter.”

Dommerpanelets ord om rapporten

Dommerpanelet fremhæver Our Responsibility 2019 – Taking action towards sustainable dairy, som en relevant rapport, der med en klar struktur afspejler Arlas systematiske måde at tilgå bæredygtighed på med kobling til FN’s Verdensmål og fokus på hele værdikæden. Særligt betones virksomhedens fokus på klimaudfordringen og præsentationen af de to nye 2030-klimamålsætninger (s. 12) inden for scope 1 og 2 samt scope 3, der er godkendt som Science-Based Targets, og hvor 2019-status afrapporteres (s. 51).  

Desuden redegør Arla transparent om deres risici med et ’indefra-ud’ og ’udefra-ind’ perspektiv, og rapporten fremstår balanceret og troværdig med god brug af mål, data og cases, der understøtter den samlede historiefortælling. Der er rød tråd mellem forretningsstrategi og bæredygtighedsindsatser, og sektionen ’Ambitions & Progress Data’ (s.39-50) giver et godt overblik over, hvor Arla er på deres rejse i arbejdet med bæredygtighed.

Dommerpanelet så gerne, at rapporten havde flere refleksioner og oplysninger med om dataindsamlingen fra andelshavernes gårde i forhold til de nye klimamålsætninger, samt om resultaterne af Arlas arbejde med menneskerettigheder i udlandet.    

Kort om Arla og rapporten
Arla Foods amba er et internationalt mejeriandelsselskab. Arla Foods er ejet af mere end 9.500 mælkeproducenter i syv europæiske lande. Arla beskæftiger flere end 19.000 medarbejdere globalt, og virksomheden har hovedkontor i Viby J.

Arla Foods er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a og rapporten, der er på 54 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten indeholder en samlet datatabel med fem års data (s. 51), herunder samlet CO2-udledning og opdelt i scope 1, 2 og 3. Der er tilhørende regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) dækker datatabellen i årsrapporten.

Del til: