Carlsberg

Nomineret i kategorien stor børsnoteret virksomhed


Dommerpanelet fremhæver Sustainability Report 2019, som en transparent rapport med en klar struktur, der skaber sammenhæng mellem forretningsstrategien og udfordringer koblet til Carlsbergs produktion og produkter, som bæredygtighedsstrategien ’Together Towards Zero’ tager fat om. Samtidig står koblingen til FN’s verdensmål klart frem. Særligt fremhæves italesættelsen af behovet for og eksempler på partnerskaber som et bærende element i rapporten, hvor blandt andet Carlsbergs to 2030-klimamål, der er godkendt som Science-Based Targets, bæres ind i samarbejdet med underleverandører for at reducere CO2-aftrykket fra selve ølproduktionen øl og den øl, forbrugeren står med i hånden (s. 3-4; 9-17).

Rapporten skaber troværdighed ved konsekvent at følge op på sidste års planlagte handlinger, årets resultater og forventninger til 2020. Det understøttes desuden af definitioner af begreber og data (s. 55-62), som hjælper til at læse og forstå Carlsbergs performance data.  

Dommerpanelet så gerne, at rapporten i højere grad omtalte dilemmaer koblet til Carlsbergs forretningsmodel som adgang til rent vand og råvarer, samt at produkternes livscyklus og CO2-udledning også bliver præsenteret i kontekst af scope 1, 2 og 3.

Kort om Carlsberg og rapporten
Carlsberg A/S er en børsnoteret virksomhed, der udvikler og producerer øl og har en stor portefølje af produkter, der sælges i mere end 150 lande. Carlsberg har til huse i København og beskæftiger internationalt mere end 40.000 medarbejdere.

Carlsberg er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten, der er på 70 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten indeholder en samlet datatabel med fem års data (s. 46-52), herunder med samlet CO2-udledning og opdeling i scope 1 og 2. Der er en tilhørende regnskabspraksis og en oversigt over datterselskaber, som er inkluderet i rapporten. Revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) dækker udvalgte data i tabellen.

Del til: