Grundfos

Nomineret i kategorien stor unoteret virksomhed


Dommerpanelet fremhæver Grundfos in Society – 2019 Sustainability Report, som en dybdegående rapport, der troværdigt iscenesætter virksomhedens centrale fokus på vand, klima og bæredygtighed med løsninger, der imødekommer FN’s Verdensmål 6 og 13. Særligt fremhæves rapportens indledende overblik (s. 3-7), samt den stærke kobling mellem Grundfos’ formål og virksomhedens egne indsatser og produktudvikling, der foldes ud i rapporten gennem mange konkrete eksempler.   

Hvor forordet præsenterer Grundfos’ mål inden for vand og klima for 2025 og 2030, redegøres der i rapporten (s. 16) for ambitionen om at få 2030-klimamålet godkendt som Science-Based Targets i 2020 og om det arbejde, der pågår med at opgøre CO2-udledningerne på tværs af værdikæden. Desuden er der klare redegørelser for virksomhedens engagement med interessenter, vurdering af væsentlighed samt håndtering af risici forbundet med Grundfos forretningsmodel (s. 12, 74 og 75).  

Dommerpanelet så gerne, at rapporten i højere grad italesatte potentielle dilemmaer inden for bæredygtighed, som er koblet til Grundfos’ forretning og værdikæde samt oplyste mere om virksomhedens klimaindsatser og opdelte CO2-udledningen i scope 1 og 2.  

Kort om Grundfos og rapporten
Grundfos Holding A/S er et fondsejet selskab, hvis kerneforretning er vandteknologi og udvikling af pumpeløsninger. Grundfos’ hovedkontor ligger i Bjerringbro, og virksomheden beskæftiger over 19.000 medarbejdere, med selskaber i 56 lande og med salg til hele verden.

Grundfos er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten, der er på 87 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten indeholder en samlet datatabel med fem års data (s. 76-77), herunder samlet CO2-udledning. Rapporten følger GRI-standardernes ’core option’, der er tilhørende regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) dækker datatabellen.

 

Del til: