Ørsted vinder delt CSR Pris for store børsnoterede virksomheder i 2020

CSR Prisen 2020 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store danske virksomheder. Ørsted vinder sammen med A.P. Møller - Mærsk CSR Prisen 2020 som de bedste blandt store danske børsnoterede virksomheder. Prisen blev uddelt af H.K.H. Kronprinsessen den 26. oktober, 2020 på Børsen.


H.K.H. Kronprinsessen udnævnte Ørsted som delt vinder af CSR Prisen 2020 for store danske børsnoterede virksomheder med ordene:

”Dommerpanelet fremhæver jeres rapport som imponerede, konsistent og visionær. Der er et særligt samspil med jeres ESG performance data rapport og årsrapporten, som giver mulighed for at dykke ned i detaljer om jeres grønne omstilling og uddybning af klimarisici som anbefalet af Task force on Climate-related Financial Disclosures. Særligt fremhæves jeres præsentation af målsætningen om CO2-neutralilitet på tværs af værdikæden i scope 1, 2 og 3 og milepæle frem mod 2040.”

Strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted, Jakob Askou Bøss, der modtog prisen siger:

”I Ørsted fungerer vores bæredygtighedsrapportering som et strategisk styringsværktøj for hele virksomhedens arbejde med bæredygtighed. På et årti har vi flyttet os fra at være Danmarks største CO2-udleder til i dag at rangere som verdens mest bæredygtige selskab og en af de største globale aktører i at drive den grønne omstilling af verdens energisystemer. I vores seneste bæredygtighedsrapportering fremlægger vi en udtømmende og videnskabeligt funderet klimahandlingsplan. Handlingsplanen vil gøre Ørsted til et CO2-neutralt selskab allerede i 2025 og med en fuldt CO2-neutral værdikæde i 2040. Vi er meget stolte over at modtage CSR Prisen 2020.”

Dommerpanelets ord om rapporten

Dommerpanelet fremhæver Sustainability report 2019, som en dybdegående, relevant og konsistent redegørelse for, hvordan Ørsted gennem sin forretningsmodel agerer drivkraft for grøn omstilling og arbejdet med bæredygtighed og FN’ Verdensmål som led heri. Særligt fremhæves rapportens klare præsentation af virksomhedens formål og vision for fremtiden, som udfoldes i målsætningen om CO2-neutralilitet på tværs af scope 1, 2 og 3 og en række milepæle frem mod 2040 (s. 4-5, 12-13), der er godkendt som Science-Based i overensstemmelse med 1.5°C-scenariet.

Ørsted følger anbefalingerne fra Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) og redegør herfor i rapporten (s. 39), og udfolder dem yderligere i årsrapporten. Hvor bæredygtighedsrapporten vægter historiefortællingen og grafiske visualiseringer med data i doseret mængde, henvises de datainteresserede til ESG performance rapporten, som er en omfattende præsentation af data og et opslagsværk med detaljer for eksempel på opgørelser om undgåede CO2-udledninger som følge af Ørsteds grønne omstilling og investeringer via grønne obligationer (s. 9, 39).

Dommerpanelet så gerne, at rapporten i højere grad havde adresseret udfordringer, herunder særligt brug af træbaseret biomasse til energiproduktion, samt Ørsteds strategiske ramme for arbejdet med medarbejderudvikling og trivsel i lyset af virksomhedens transformation.

Kort om Ørsted og rapporterne

Ørsted er en børsnoteret virksomhed, der udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted har over 6.000 medarbejdere og har hovedsæde i Fredericia.

Ørsted er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a og rapporten, der er på 52 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten indeholder en programoversigt med 2019-performance (s. 48-49) og emneopdelte datatabeller med op til tre års data, herunder CO2-udledninger opdelt i scope 1, 2 og 3 (s. 35-47). Den tilhørende ESG performance rapport har udviklingsforklaringer og regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) dækkende udvalgte data.

Del til: