PensionDanmark

Nomineret i kategorien stor unoteret virksomhed


Dommerpanelet fremhæver Rapport om samfundsansvar 2019, som en rapport, der transparent og systematisk redegør for PensionDanmarks tilgang til arbejdet med bæredygtighed, FN’s Verdensmål og ansvarlige investeringer samt omtaler dilemmaer, som kobler sig til deres arbejde. Særligt betones rapportens klimatema (s. 27-31), italesættelsen af klimaudfordringen og PensionDanmarks ambition og rolle i at understøtte efterlevelsen af Paris-aftalens målsætninger gennem en række konkrete initiativer.     

Rapporten redegør for CO2-udledninger koblet til aktieporteføljen (s. 30) i henhold til anbefalingerne fra Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) og for PensionDanmarks scope 1 og 2 udledninger (s. 52). Samtidig medtages CO2-tal for udligning ved investering i vedvarende energi og på tal som lønforskel mellem køn og mellem CEO og medarbejdere. 

Dommerpanelet så gerne, at rapporten også havde oplysninger med om klimaaftrykket fra de ejendomme, virksomheden ejer og er medejer af, samt en mere klar beskrivelse af PensionDanmarks strategi for bæredygtighed og vurdering af væsentlighed.  

Kort om PensionDanmark og rapporten
PensionDanmark er et arbejdsmarkedspensionsselskab ejet af fagforbund og arbejdsgiverforeninger for at administrere de aftaler om pension, der er en del af overenskomsterne. PensionDanmark har hovedkontor i København og beskæftiger over 260 medarbejdere.

PensionDanmark er underlagt redegørelse for samfundsansvar jf. § 132 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Rapporten, der er på 58 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten indeholder en samlet datatabel med fem års data (s. 52), herunder CO2-udledninger opdelt i scope 1 og 2. Der er tilhørende regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) dækker hele rapporten. I årsrapporten er ESG-datatabellen omfattet af revisionspåtegningen (høj sikkerhed).

Del til: