Rockwool

Nomineret i kategorien stor børsnoteret virksomhed


Dommerpanelet fremhæver #ThisFutureRocks – Sustainability Report 2019, som en transparent rapport, der skaber en klar kobling mellem ROCKWOOLs produkter og virksomhedens ambitioner inden for bæredygtighed og bidrag til FN’s Verdensmål. Særligt fremhæves rapportens oversigter (s. 27-28) over, hvor ROCKWOOL har mulighed for positivt at påvirke og skalere løsninger, der understøtter Verdensmålene, og hvor de har et ansvar for at minimere den potentielt negative indvirkning gennem virksomhedens drift. Det inkluderer opgørelser over bidrag til Verdensmålene gennem eksempelvis undgåede CO2-udledninger og energibesparelser via solgte produkter.

Rapporten taler direkte ind i Paris-aftalen og Danmarks 70 procents målsætning på klimaområdet og iscenesætter virksomhedens muligheder for at bidrage hertil gennem egne reduktioner og udbredelse og udvikling af nye produkter (s. 9-17). Desuden redegør ROCKWOOL åbent om fremdrift i forhold til deres seks bæredygtighedsmål i sektionen ’Factbook and data’ med baseline, 2019-data og mål (s. 32-35).  

Dommerpanelet så gerne, at rapporten i højere grad italesatte dilemmaer, der kobler sig til Rockwools produkter og værdikæde, at data for væsentlige CO2-udledninger i scope 3 var medtaget, og at klimamålsætningerne fik status som Science-Based Targets.       

Kort om ROCKWOOL og rapporten
ROCKWOOL International A/S er en børsnoteret virksomhed, der producerer innovative produkter og systemer baseret på stenuld. Hovedsædet er i Hedehusene, og ROCKWOOL beskæftiger globalt over 11.700 medarbejdere.    

ROCKWOOL er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten, der er på 40 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten indeholder emneopdelte tabeller med tre års data (s. 30-35), herunder samlet CO2-udledning og opdeling i scope 1 og 2. Der er tilhørende regnskabspraksis i rapporten, og et GRI standard reference indeks kan downloades fra virksomhedens hjemmeside. Der er ingen revisorerklæring. 

Del til: