A.P. Møller - Mærsk

Nomineret i kategorien stor børsnoteret dansk virksomhed


Dommerpanelet fremhæver A.P. Møller-Mærsks Sustainability Report 2020, som helstøbt, balanceret og forretningsdrevet.

Rapporten introducerer bæredygtighed som en integreret del af den nye forretningsstrategi og kommunikerer klart om de ledende bæredygtighedstiltag, virksomheden tager for at bidrage til systemiske forandringer i sin sektor (s. 8-11). Særligt roses rapporten for et detaljeret indblik i virksomhedens omstillingsproces og arbejdet med klimamålsætningerne fx gennem forskellige brændstoffer (s. 16-22).

Rapportens fortælling er godt underbygget med data og behandler både positive og negative påvirkninger samt redegør for TCFD (s. 21). Samtidig giver rapporten en indsigt i A.P. Møller-Mærsks rolle under COVID-19, og hvordan Mærsk har håndteret pandemien, herunder skibsbesætningernes udfordringer (s. 26-28).

Dommerpanelet så gerne, at A.P. Møller-Mærsk i højere grad belyste fravalg i vurdering af væsentlighed, samt at Supply Services rolle og påvirkning af ’Deep sea mineral exploration’ omtales, herunder potentielt negative miljø- og naturmæssige effekter til trods for, at forretningsområdet udgør en mindre del i A.P. Møller-Mærsk.

Kort om A.P. Møller-Mærsk og rapporten
A.P. Møller-Mærsk A/S er et børsnoteret integreret transport- og logistikselskab, der inkluderer containershipping og en række brands. A.P. Møller-Mærsk beskæftiger flere end 83.000 medarbejdere i 130 lande og har hovedkvarter i København.

A.P. Møller-Mærsk er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten, der er på 50 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten har en datatabel med tre års data (s. 44-45) og kort kommentering af hvert datapunkt, herunder med scope opdelte CO2-udledninger, og der er reference til ESG data overview 2020 (6 sider) med flere informationer. Der er tilhørende regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) dækker udvalgte data.

Del til: