Carlsberg

Vinder af CSR Prisen 2021 i kategorien stor børsnoteret dansk virksomhed


Tillykke til Carlsberg som vinder af CSR Prisen 2021.

Dommerpanelet fremhæver deres rapport som relevant, balanceret og datadrevet. Deres Towards Zero-strategi bliver kommunikeret klart, og læseren bliver interesseret. De følger jeres strategi til dørs med status på fremdrift og deres forventninger til fremtiden.  De får ros for deres outside-in perspektiv og deres værdikædebetragtninger.

De integrerer data rigtig godt i hele rapporten og der er en høj grad af transparens om regnskabspraksis og anvendte metodikker for værdikædeopgørelser. Samtidig får de ros for udviklingen i klimaregnskabets scope 3 med detaljerede opgørelser, de kan følge på tværs af markeder, regioner og globalt.

”I Carlsberg vil vi være lige så transparente omkring vores bæredygtighedsfremskridt som vores finansielle resultater. Derfor er vi stolte over denne anerkendelse. Igennem vores afrapportering forsøger vi kontinuerligt at kommunikere til forbrugeren ved at give indsigt i vores data samt historier om vores initiativer og samfundspåvirkning. Det inkluderer også de ambitiøse mål, vi satte i 2017, da vi lancerede vores bæredygtig-hedsprogram Together Towards ZERO. Vi er meget glade for prisen, og ser den som et skulderklap til alle de kollegaer, der dagligt arbejder på at gøre Carlsberg mere bæredygtigt og forbedre vores kommunikation med omverdenen,” siger CEO i Carlsberg, Cees ’t Hart.

Dommerpanelet fremhæver desuden Carlsbergs Sustainability Report 2020, som relevant, balanceret og datadrevet.

Rapporten har både faglighed og læsbarhed, som er understøttet af en klar præsentation af Carlsbergs forretning og strategiske målsætninger inden for bæredygtighed (s. 6-7).

Særligt roses rapporten for dens fokus på værdikædeperspektivet, herunder for klimaftrykket for ’øllen i hånden’ og for Carlsbergs arbejde med klimarapportering inden for scope 3 (s. 10-19).

Der er god brug af data igennem hele rapporten, og Carlsberg henviser til årsrapporten for TCFD redegørelse (s. 14). Samtidig udviser rapporten transparens via Carlsbergs Sustainability Advisory Board og den feedback, som er modtaget fra det nye eksterne rådgivende organ i forhold til forbedringspotentialer, og hvordan Carlsberg responderer (s. 5, 53-54).

Dommerpanelet så gerne, at rapporten i højere grad italesatte sundhedsmæssige udfordringer forbundet med sodavand og energidrikke, samt hvordan Carlsberg ser sin rolle i forhold til at påvirke den unge generation og deres forhold til alkohol (beginners marked), i Danmark og i udlandet.

Kort om Carlsberg og rapporten
Carlsberg A/S er en børsnoteret virksomhed, der ud- vikler og producerer øl og har en stor portefølje af produkter, der sælges i mere end 100 lande. Carlsberg har til huse i København og beskæftiger internationalt mere end 40.000 medarbejdere.

Carlsberg er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten, der er på 92 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten har en datatabel med seks års data (s.67-73), herunder med scopeopdelte CO2-udledninger. Der er regnskabspraksis, oversigt over datterselskaber, uddybende metodeafsnit for opgørelser i værdikæden vedrørende øls klimaaftryk og økonomisk værdiskabelse samt revisors erklæring (ISAE 3000,begrænset sikkerhed), som dækker udvalgte data.

Del til: