Ørsted

Nomineret i kategorien stor børsnoteret dansk virksomhed


Dommerpanelet fremhæver Ørsteds Sustainability report 2020, som ambitiøs, konsistent og datadrevet.

Rapporten introduceres med et godt CEO-statement og præsenterer klart Ørsteds formål og bæredygtighedsstrategi som en integreret del af forretningsmodellen (s.4-9).

Rapporten roses særligt for sin transparens og indblik i, hvordan Ørsted systematisk og programmatisk tilrettelægger sit arbejde med bæredygtighed og derved deler ud af sine erfaringer og strategiske tilgange (s. 2,12-17).

Rapporten italesætter både positive og negative påvirkninger som led i omstillingen til grøn energi
(s. 20-25), og der rapporteres systematisk på Ørsteds bæredygtighedsprogram med fyldestgørende data (s. 28-43) og omtale af TCFD anbefalingerne (s. 35), som der yderligere redegøres for i en særskilt ESG-rapport.

Dommerpanelet så gerne, at rapporten i endnu højere grad beskrev udfordringer ved brug af træbaseret biomasse i energiproduktion samt til udbygning af havvindmølleparker, herunder Ørsteds rolle i at indgå i forvaltningen af havet som en ressource, der er under pres fra flere brugere og tjener flere formål.

Kort om Ørsted og rapporten
Ørsted A/S er en børsnoteret virksomhed, der udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted har over 6.000 medarbejdere og har hovedsæde i Fredericia.
 
Ørsted er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a og rapporten, der er på 46 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact.
 
Rapporten har en programoversigt med årets performance (s. 32-43) og reference til ESG performance report 2020 (44 sider), der har datatabeller med tre års data, herunder med scope opdelte CO2-udledninger, mål, udviklingsforklaringer, regnskabspraksis, og revisors erklæring  (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) for udvalgte data.

Del til: