Salling Group

Nomineret i kategorien stor unoteret dansk virksomhed


Dommerpanelet fremhæver Sallings CSR rapport 2020, som klar, informativ og balanceret.

Rapporten er pædagogisk opbygget med gode oversigter (s. 24-27 og 78-81) og giver et 360- graders perspektiv på arbejdet med bæredygtighed. Særligt roses rapporten for en god iscenesættelse af Sallings ansvar og ønske om at påvirke forbrugsmønstre i sund og bæredygtig retning (s. 4-11) og omtale af komplekse problemstillinger og dilemmaer, fx klimakommunikation  s. 32-33) og kyllingers dyrevelfærd (s. 76).

Rapporten er konkret, og inden for bl.a. medarbejderforhold og arbejdspladsenbemærkes omtale af overenskomstforhandlingerne i 2020 og inklusion. Samtidig er der den god præsentation, der skaber overblik over arbejdet med vurdering af risici og due diligence risici i værdikæden, som også inkluderer initiativer i 2020 for hvert område i risikovurderingen (s.82-90).

Dommerpanelet så gerne, at rapporten mere detaljeret beskrev Sallings arbejde med vurdering af væsentlige bæredygtighedsforhold samt, at der var mere data til at understøtte Sallings redegørelse.Samtidig bør omtale af Salling Fondenes aktiviteter i rapporten nærmere overvejes.

Kort om Salling Group og rapporten
Salling Group A/S er en fondsejet virksomhed, der bl.a. driver dagligvarekæderne føtex, Bilka og Netto,samt Salling stormagasiner i Danmark. Desuden har koncernen Netto-butikker i Tyskland og Polen. Hovedkontoret er i Brabrand, og Salling Group beskæftiger over 55.000 medarbejdere.

Salling Group er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten er på i alt 115 sider. Rapporten indeholder en datatabel med syv års data (s. 106-111), herunder med scope opdelte CO2-udledninger, og angivelse af mål. Der er tilhørende regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) dækker rapportens efterlevelse af den beskrevne regnskabspraksis.

Del til: