Revisors erklæring

I CSRD kommer der krav til revisors erklæring på de af CSRD omfattede virksomheders bæredygtighedsrapportering. Her på siden får du information om erklæringsafgivelse på rapportering om bæredygtighed og mulighed for at få svar på dine spørgsmål om revisors erklæring gennem vores FAQ.


CSRD sætter fokus på, at finansiel information og bæredygtighedsinformation er indbyrdes forbundet og skal have samme grad af troværdighed. Derfor skal bæredygtighedsoplysninger efter CSRD indgå i et dedikeret afsnit i ledelsesberetningen, som skal omfattes af en tredjepartserklæring med begrænset sikkerhed. I dag er CSR-redegørelsen kun omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen. 

Dermed tilstræbes en større forbindelse mellem de finansielle og ikke-finansielle oplysninger, der med revisorerklæringen forventes at bidrage til et højere niveau af tillid til bæredygtighedsrapporteringen. En revisorerklæring vil dermed understøtte og imødekomme de stigende krav fra omverdenen om troværdig og pålidelig information om virksomhedernes bæredygtighed. 

FSR – danske revisorer har udarbejdet et faktaark om, hvad du bør vide om revisorerklæringer på bæredygtighedsrapportering, herunder typerne af revisorerklæringer og deres sikkerhedsniveauer. 

Del til: