Erhvervsret

20. juni 2022

Præciserede regler ved kontantstiftelse og kontante kapitalforhøjelser

Anmeldelsesbekendtgørelen er blevet ændret på enkelte områder. Der er blandt andet ændrede regler om, hvordan anmelder skal dokumentere, at selskabskapitalen er indbetalt ved en kontant stiftelse og e...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

15. juni 2022

Ændrede regler om rekonstruktion og gældssanering

Folketinget har vedtaget ændringer til konkursloven, herunder ændringer til reglerne om rekonstruktion og helt nye regler om forebyggende rekonstruktion. Endvidere er der ændringer til reglerne om gæl...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

28. februar 2022

Kvotekonge sælger ud med stor gevinst

Du kan se DR-nyheden herom, skrevet af Astrid Libor på DR’s hjemmeside. I øvrigt var sagen hovedhistorien i DR 1’s TV Avisen mandag den 14. kl. 21.00. Skønnet over, hvor meget Henning Kjeldsen tjente ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

07. februar 2022

Dommene faldet i kvotesagen i byretten i Holstebro den 17. december 2021 – dommene er anket

Hårde domme, men dog under anklagemyndighedens krav. Alle domme er anket af de dømte. Sagen har interesse, fordi bl.a. en tidligere revisor var blandt de sigtede og dømte. Den pågældende revisor depon...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

07. februar 2022

940 kg ædelsten. Luftkasteller eller realiteter? Fup eller fakta?

Abonnenter kan læse Nikolaj Vorres spændende historie i fire afsnit i Berlingske om “Mysteriet i Nyhavn”, der roterer rundt om det mystiske ædelstensfirma NorthCapital ApS og efterfølgeren NorthCapita...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

17. januar 2022

Reminder fra 2021 - Straksregistreringer i virk.dk og ansvar herfor

Efter anmeldelsesbekendtgørelsen indestår anmeldere – for eksempel revisorer – for lovlighed, fuldmagt og dokumentation ved benyttelse af selvbetjeningsløsningen i virk.dk. Efter påkrav, der ikke imød...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

08. november 2021

Erhvervsankenævnets årsberetning 2020

Erhvervsankenævnet er klageinstans for en række administrative afgørelser. Der foreligger nu en udførlig beretning over de 26 sager, som nævnet realitetsbehandlede i 2020. Hertil afsluttedes 11 sager ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder