Erhvervsret

08. november 2021

Selskabsretlige straksregistreringer – en anmelder står på mål for indholdet

Efter anmeldelsesbekendtgørelsen indestår anmeldere – for eksempel revisorer – for lovlighed, fuldmagt og dokumentation ved benyttelse af selvbetjeningsløsningen i virk.dk. Efter påkrav, der ikke imød...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

08. september 2021

Opløsning ved betalingserklæring af IVS’er – det er stadig muligt

Senest den 15. oktober 2021 skal eksisterende IVS'er have truffet beslutning om omregistrering til ApS eller om opløsning af selskabet. De IVS'er, som ikke overholder denne frist, og som ikke er anmel...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

Historisk

29. juni 2021

Whistleblowerloven er vedtaget

Folketinget har vedtaget whistleblowerloven, som indebærer, at private og offentlige arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte skal etablere interne whistleblowerordninger. Vedtagelsen af lovforslaget ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

24. februar 2021

Nu kan de nye regler anvendes, når et IVS omregistreres til et ApS

Folketinget vedtog i december 2020 nogle regler, der gør det lettere at omregistrere et IVS (iværksætterselskab) til et ApS. Samtidig blev fristen for at omregistrere forlænget med 6 måneder til den 1...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

18. december 2020

Det bliver lettere at omregistrere et IVS til et ApS – nu er reglerne vedtaget

Folketinget har den 17.12.2020 vedtaget regler, der gør det lettere at omregistrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab. Samtidig er fristen for omregistrering forlænget med 6 måneder til den ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

08. december 2016

Lovlige lån til ledelse og kapitalejere

Folketinget vedtog den 1. december 2016, at selskaber lovligt kan yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, hvis en række betingelser er opfyldt. Der er også i en periode mulighed for at lovliggø...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning