Erhvervsret
Nyheder Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

19. marts 2020

Smittefri generalforsamling

Rigtig mange selskaber skal afholde ordinær generalforsamling i løbet af de kommende måneder. På grund af risikoen for coronasmitte og som følge af forbuddet mod at samles flere end 10 personer, kan d...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

04. december 2019

Obs! Øget offentlig kontrol af vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsen har konstateret fejl og mangler i en del af de vurderingsberetninger, som udarbejdes af godkendte revisorer, når der indskydes andre værdier end kontanter i et kapitalselskab. Nu skæ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

08. januar 2019

Hvad betyder den nye ferielov for arbejdsgivere og lønmodtagere?

Ny ferielov med samtidighedsferie indebærer nye udfordringer og faldgruber.

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

13. december 2017

Konklusionens ordlyd i en omvendt vurderingsberetning må ikke afvige fra ordlyden i selskabsloven

Når et selskab udlodder udbytte i andre værdier end kontanter, skal revisor udarbejde en vurderingsberetning. Vær opmærksom på, at konklusionens ordlyd skal være i overensstemmelse med den ordlyd, der...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

08. december 2016

Lovlige lån til ledelse og kapitalejere

Folketinget vedtog den 1. december 2016, at selskaber lovligt kan yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, hvis en række betingelser er opfyldt. Der er også i en periode mulighed for at lovliggø...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning

05. maj 2010

Revisor har oplysningspligt overfor konkursboet

Kurator kan anmode revisor udlevere oplysninger til brug for et konkursbo. Kurator skal dog først selv have forsøgt at fremskaffe oplysninger på en for revisor, mindre indgribende måde.

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Lovgivning og fortolkning