Erhvervsret
Nyheder Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

08. juli 2020

Kontrolindsats over for ulovligt udbytte

Erhvervsstyrelsen styrker kontrolindsatsen over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger. Hvis et selskab har udloddet udbyttet i strid med selskabsloven, skal hele udbyttet tilbagebetales til selsk...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

01. maj 2019

Erhvervsankenævnets kendelser om revisorloven – kvalitetskontrol og efteruddannelse

Erhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser. Herunder for Erhvervsstyrelsens afgørelser efter revisorloven, her f.eks. resultatet af en kvalitetskontrol. En sådan a...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

27. marts 2019

Erhvervsankenævnets kendelser i sager efter årsregnskabsloven – omgørelser af årsrapporter

Erhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser. Herunder for Erhvervsstyrelsens afgørelser efter årsregnskabsloven, her om omgørelser af årsrapporter efter Erhvervssty...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

20. marts 2019

Erhvervsankenævnets kendelser i sager efter årsregnskabsloven – afgifter stadfæstes typisk

Erhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser. Herunder for Erhvervsstyrelsens afgørelser efter årsregnskabsloven, her om pålagte afgifter ved for sen indsendelse af ...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

13. marts 2019

Erhvervsankenævnets kendelser i sager efter årsregnskabsloven – fravalg af revision

Erhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser. Herunder for Erhvervsstyrelsens afgørelser efter årsregnskabsloven. I denne nyhed vedrører sagerne (forkert) fravalg af...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

04. marts 2019

Erhvervsankenævnets kendelser i sager indbragt efter hvidvasklovgivningen

Erhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser. Herunder for bl.a. Erhvervsstyrelsens afgørelser efter lov om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

27. februar 2019

Erhvervsankenævnet som klageinstans for administrative afgørelser – relevans for revisorer

Som revisor er det ofte relevant at overveje at klage over en administrativ afgørelse, som regel som assistance på en klients vegne. Nedenfor redegøres der kort for Erhvervsankenævnet, der i så fald e...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

12. september 2017

Præciseret notat om udbyttebetaling i andre værdier end kontanter

Erhvervsstyrelsen har den 8. september 2017 præciseret et afsnit i notatet ”Udbyttebetaling i andre værdier end kontanter”. Det fremgår nu tydeligere, hvilke betingelser der skal opfyldes, før et ulov...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

26. juni 2017

Udbyttebetaling i andre værdier end kontanter

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et notat, der beskriver de selskabsretlige krav til udlodning i andre værdier end kontanter, herunder hvilken retsvirkning det har, hvis kravene ikke overholdes. Notat...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder

15. juni 2016

Ny praksis for oversendelse til tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i forbindelse med oversendelse til tvangsopløsning til skifteretten. Fremover trækker Erhvervsstyrelsen ikke sin anmodning om tvangsopløsning tilbage, hvis årsrapporte...

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber Nyt fra myndigheder