Erhvervsret
Nyheder Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

11. maj 2021

Renteswap ved opgørelse af andelsværdien

Andelsboligloven regulerer, hvordan en andelsboligforening skal opgøre andelsværdien. Det er således andelsboligloven, der afgør, om en renteswap skal indgå ved beregningen af andelsværdien, og efter ...

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

10. marts 2021

Andelsboligforeninger kan fastholde valuarvurderinger

Andelsboligforeninger kan fastholde gyldige valuarvurderinger, der er foretaget inden 1. juli 2020. Fastholdelsen kan ske i en ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen vælger at anvende en ny vur...

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

25. november 2020

Fastfrysning af værdien i andelsboligforeninger

Den 1. juli 2020 fik andelsboligforeninger mulighed for at fastfryse ejendommens værdi til brug for beregningen af andelsværdien. Vær opmærksom på notekravene i andelsboligforeningens årsrapport, hvis...

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

24. maj 2018

Nye regler om andelsboligforeninger er vedtaget

Folketinget har vedtaget ændringer til lov om andelsboligforeninger, der træder i kraft den 1. juli 2018. Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde flere bekendtgørelser til loven, herunder en bekendtgøre...

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning

13. december 2017

Nye regler om andelsboligforeninger og valuarvurderinger på vej

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et udkast til ændring af lov om andelsboligforeninger. Læs om hovedpunkterne i lovudkastet, der formentlig træder i kraft den 1. juli 2018.

Erhvervsret Andelsboliger Lovgivning og fortolkning