Erhvervsret
Nyheder Finansielle sektor

14. november 2019

Nyt kreditregister skal bidrage til at sikre finansiel stabilitet

Banker giver oplysninger om danskernes gældsforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet.

Erhvervsret Finansielle sektor Nyt fra myndigheder

04. november 2019

Hvad er de hyppigste Key Audit Matters i europæiske banker?

Revisor medtager i gennemsnit 4,2 Key Audit Matters i påtegninger på europæiske bankregnskaber. Især nedskrivninger på udlån er et af de mest centrale forhold ved revisionen. Hør mere om blandt andet ...

Erhvervsret Finansielle sektor Vejledninger

30. oktober 2019

Fortsat udfordringer i den finansielle sektor

Aktuelle udfordringer er der mange af i den finansielle sektor. Nye regler om regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter, ændringer af revisionsbekendtgørelsen og krav til revisors uafhæng...

Erhvervsret Finansielle sektor Nyt fra myndigheder

25. september 2019

Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet

FSR – danske revisorer har den 25. september 2019 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forske...

Erhvervsret Finansielle sektor Høringssvar

21. februar 2019

Ny vejledning om værdien af forsikringsforpligtelser i henhold til Solvens II-reglerne

Hvilke forventninger har Finanstilsynet til livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers anvendelse af Solvens II-reglerne om værdien af forsikringsforpligtelser? Det kan virksomhederne få ...

Erhvervsret Finansielle sektor Vejledninger

06. september 2018

Husk LEI-koden, når du handler værdipapirer

Det er et krav for juridiske enheder at have en LEI-kode ved køb og salg af værdipapirer. Ifølge Finanstilsynet har flere danske selskaber endnu ikke erhvervet en LEI-kode. Det skaber udfordringer, nå...

Erhvervsret Finansielle sektor Lovgivning og fortolkning

31. januar 2008

Erklæring efter § 15 i bekendtgørelse om organisatoriske krav til værdipapirhandlere

I forbindelse med implementering af MiFID-direktivet er der indført en pligt for revisor for værdipapirhandlere til at afgive en årlig erklæring om, hvorvidt værdipapirhandleren overholder en række kr...

Erhvervsret Finansielle sektor Lovgivning og fortolkning