CaseWare i coronatider

CaseWares kunder kan her læse om, hvad corona-situationen har af konsekvenser for CaseWare-kurser, webinarer og support.


Dokumentpakke til erklæring om tab ved arrangementer

FSR – danske revisorer har udarbejdet og samlet en dokumentpakke til revisorer, når de skal afgive erklæring i forbindelse med ansøgning om kompensation for tab over 500.000 kroner vedrørende aflysning eller væsentlig ændring af større arrangementer.

Dokumentpakken er tilgængelig for alle foreningens medlemmer og kan hentes på foreningens hjemmeside.

Dokumentpakken er desuden tilgængelig for de af Værktøjsportalens kunder, som abonnerer på "Revisors erklæringer". Samtidig har CaseWares kunder mulighed for at tilgå de fem dokumenter, da dokumentpakken også indgår i CaseWares løsning.

Dokumentpakken indeholder følgende:

  • Aftalebrev
  • Opgaveaccept
  • Arbejdsprogram
  • Ledelseserklæring
  • Revisorerklæring

Fokus på likviditet og fremtiden – gratis adgang til analyseværktøj

Coronavirus og myndighedernes foranstaltninger har store konsekvenser i forhold til virksomhederne i Danmark og de står overfor en svær tid, hvor det er vigtigt at have fokus på pengestrømme og likviditetsberedskabet.

Som revisor er det vigtigt at du har de rigtige værktøjer, hvor du sammen med dine kunder hurtigt og effektivt kan skabe overblikket over virksomhedens situation, så din kunde kan tage action de rigtige steder.

For at give dig som revisor den bedste mulighed for at hjælpe de danske virksomheder tilbyder FSR – danske revisorer sammen med Karnov blandt andet gratis adgang til Karnov Business Optimiser (KBO) i perioden frem til 1. juli 2020.

Bruger du CaseWare-løsningen i din revisorforretning tilbyder vi samtidig fri adgang til vores integration til KBO’en, således at du kan hente regnskabstallene direkte fra CaseWare og ikke skal indtaste dem.

”Coronakrisen griber fortsat om sig, og det begynder nu at gøre alvorligt ondt på dansk erhvervsliv. Vi får daglige meldinger fra medlemsvirksomheder, som får mange henvendelser og spørgsmål fra deres kunder om alt lige fra likviditetsberedskab til de nye akut- og hjælpepakker. Derfor har vi indgået et samarbejde med Karnov Group om at stille Karnov Business Optimiser gratis til rådighed for vores medlemmer til 1. juli  2020. Vi vil gerne være med til at bidrage til at få dansk erhvervsliv så godt som muligt igennem krisen og det kan vi ved at give adgang til et værktøj, der kan hjælpe virksomhedsejerne med at få analyseret deres økonomi og foretaget nogle scenariesimulationer”, siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør FSR – danske revisorer.

Du kan integrere andre systemer og værktøjer med CaseWare, blandt andet Karnov Business Optimiser. Det sikrer, at dine arbejdsprocesser fungerer så effektivt som muligt.

”Hos Karnov ved vi at den nuværende situation skaber mange spørgsmål om fremtiden hos specielt små og mellemstore virksomheder, blandt andet i forhold til deres likviditet. Vi mener at revisor skal have de bedst mulige forudsætninger for at hjælpe deres kunder i en svær tid, og derfor stiller vi Karnov Business Optimi-ser gratis til rådighed i denne periode, siger Flemming Breinholt, CEO i Karnov Group.

Hvad kan Karnov Business Optimiser hjælpe med?

KBO stiller skarpt på din kundes økonomi og fremtidsmuligheder. Optimal likviditetsstyring er tidskrævende. Med eksempelvis pengestrømsopgørelsen under nøgletalsanalysen i KBO får du sammen med din kunde et lynhurtigt overblik. I kan både se, hvor pengestrømmene kommer fra, hvad de går til – og hvordan pengestrømmen har udviklet sig over tid.

Med fokus på likviditeten kan du sammen med din kunde i simuleringsmodulet teste forskellige scenarier for den kommende periode. Modulet er hurtigt at bruge, der indtastet blot nogle målsætninger og så kan effekten aflæses i letforståelige grafer. Det betyder, at I kan skrue på tiltag, der optimerer virksomhedens drifts- eller arbejdskapital. Se eksempelvis hvad effekten er på virksomhedens arbejdskapital, hvis I ændrer betalingsbetingelserne for virksomhedens kunder.

Læs mere om, hvordan du får adgang og flere fordele

Læs mere om Karnov Business Optimiser

Læs mere om CaseWare

Har du brug for hjælp?

Ledelsesteamet i CaseWare overvåger løbende situationen og reagerer, i takt med at omstændighederne kræver det eller information om væsentlige ændringer bliver tilgængelig.

Vi har gennemgået alle procedurer og opgaver og sikret at alle medarbejdere vil kunne udføre deres opgaver hjemmefra og vil derfor fortsat kunne supportere jer som normalt i tidsrummet klokken 8.00 – 16.00.

Supporten kan kontaktes som normalt på:

Telefon: 4738 4484
Mail: caseware@fsr.dk

Salgssupporten kan kontaktes som normalt på:

Telefon: 7022 1350
Mail: salg@fsr.dk

Eksterne møder vil i en periode blive afholdt via telefon og skype.

Casewares ledelsesteam vil løbende opdatere om situationen.

Del til: