Hjælpepakker
Nyheder Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

31. august 2020

Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige og justering af sygedagpenge

Der gives lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige mv., og perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges med en måned.

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

26. juni 2020

Selvstændige får lempet adgang til dagpenge

I forlængelse af, at kompensationsordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører m.v. udfases, lempes muligheden nu for, at selvstændige kan få ret til dagpenge.

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

26. juni 2020

Forlængelse og udfasning af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlængelse og udfasning af retten til sygedagpenge, samt forlængelse af suspendering af G-dage

Det er besluttet at forlænge og udfase suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet. Derudover er det besluttet også at forlænge og suspendere ordningen vedrørende retten til sygedagpenge un...

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

20. april 2020

Forlængelse af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage

Det er besluttet at forlænge suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlænge ordningen vedrørende midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt forlænge af suspendering af G...

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

27. marts 2020

Udvidet mulighed for sygedagpengerefusion for arbejdsgivere og selvstændige

Ny midlertidig lov giver udvidet mulighed for refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge samt sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende.

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge