Regnskab

25. marts 2021

Er indefrosne feriepenge kort eller lang gæld?

Er virksomhedens feriepengeforpligtelse for overgangsperioden (indefrysningsperioden) 1.9.2019 -31.8.2020 kortfristet eller langfristet gæld i årsregnskaber med balancedag den 31.12.2020?

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

18. marts 2021

Renteswapaftaler i regnskabsklasse B-D

Værdiansættelsen af renteswapaftaler kan efter myndighedernes opfattelse i visse situationer ikke udelukkende baseres på værdien oplyst af banken, men skal reguleres for virksomhedens egen kreditrisik...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

18. marts 2021

Renteswaps – hvilken ekspert kan hjælpe?

Vi fører en fortegnelse over medlemsvirksomheder, som kan tilbyde assistance til virksomhederne, når renteswapaftaler skal værdiansættes.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

11. marts 2021

Renteswapaftaler i andelsboligforeningers årsrapporter

Vi forventer, at Erhvervsstyrelsen senere i 2021 formelt bekræfter, at en renteswapaftale i en andelsboligforenings årsrapport kan indregnes med udgangspunkt i den værdi, som banken oplyser. Vi forven...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

01. marts 2021

Skattekontoen – mange spørgsmål om den regnskabsmæssige behandling

Mange spørgsmål til foreningens Faglige Hotline om skattekontoen: Kan skyldige poster modregnes? Må kontoen indgå i likvide beholdninger?

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

02. februar 2021

Værdiansættelse af renteswaps – præcisering, som skal anvendes i de kommende regnskabsaflæggelser

Erhvervsstyrelsen slår fast: Virksomhederne skal selv forholde sig til dagsværdien af renteswaps, herunder eventuel effekt af egen kreditrisiko. Det gælder for alle regnskabsklasser, men for regnskabs...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

13. januar 2021

Renteswaps i årsrapporten 2020

Vi er i dialog med Erhvervsstyrelsen om værdiansættelsen af renteswaps og de potentielt store utilsigtede konsekvenser, et ministersvar kan medføre. Vigtig information for revisorer med kunder, som ha...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk