Regnskab
Nyheder Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

16. april 2020

Fristen for at indberette årsrapport er forlænget med 3 måneder

Fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen er forlænget med 3 måneder. For langt de fleste virksomheder betyder det, at årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 8 mån...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

31. marts 2020

Fristen for indsendelse af årsrapport forlænges

Erhvervsministeren har i dag den 31. marts fremsat et lovforslag, der giver mulighed for at forlænge fristen for at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Loven indeholder ikke i sig selv en fri...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

29. marts 2020

Coronavirus kan påvirke årsrapportens indhold

Hvor meget påvirker coronavirus årsrapportens indhold? Vi oplister, hvilke relevante overvejelser regnskabsaflæggerne og revisorer bør have i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporterne.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

18. marts 2020

Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport

Fristen for indsendelse af årsrapport er forlænget for selskaber med flere end 10 kapitalejere, men kun hvis selskabet ikke kan afholde elektronisk generalforsamling. Selskaber med 10 eller færre kapi...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

12. marts 2020

Coronavirus påvirker ikke fristen for at indsende årsrapporter

Årsregnskabsloven indeholder håndfaste regler for, hvornår årsrapporter skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen kan ikke dispensere fra fristerne, men der er et administrativt spillerum, der...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

06. marts 2020

Resultat af Regnskabskontrollen 2019

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har foretaget en regnskabskontrol på børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2018 og delårsrapporter for 2019.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

18. februar 2020

Coronavirus i ledelsesberetningen?

Har dine kunder overvejet, om de bør inkludere omtale af coronavirus i ledelsesberetningen?

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

29. januar 2020

Info om fravalg af revision

Erhvervsstyrelsen informerer om betingelserne for at fravælge revision og har i den forbindelse udarbejdet en detaljeret vejledning, der beskriver, hvordan virksomheder skal beregne ”nettoomsætningen”...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

28. januar 2020

Erhvervsstyrelsen indfører nye automatiske kontroller for fravalg af revision

Erhvervsstyrelsen skærper den digitale kontrol ved at indføre en række nye modtagerkontroller, som tjekker at virksomheder ved aflæggelse af årsrapporten, opfylder betingelserne for at fravælge revisi...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

08. januar 2020

Husk at følge op på udmeldte forventninger til fremtiden

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med børsnoterede virksomheder konstateret, at en børsnoteret virksomhed havde en mangelfuld rapportering om selskabets opfølgning på udmeldte forven...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning