Regnskab
Nyheder Øvrige Lovgivning og fortolkning

31. januar 2020

Politisk aftale om ændring af boliglovgivningen

Regeringen og en række parter har indgået en aftale om nye initiativer på boligområdet, som vil få konsekvenser for værdiansættelsen af investeringsejendomme. Blandt andet sker der ændringer i boligre...

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning

20. december 2019

Julebrev: Finansielle risici som følge af klimaforandringer påvirker forsikringsselskaber og pensionskasser

I Finanstilsynets julebreve til forsikrings- og pensionsselskaberne har tilsynet fokus på de risici, der følger af klimaforandringerne og på bæredygtig finansiering.

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning

28. november 2019

Vær godt forberedt til de nye referencerenter

Både i Danmark og internationalt arbejdes der på at indføre nye referencerenter. Overgangen kan medføre forskellige risici for finansielle virksomheder. Finanstilsynet anbefaler derfor, at danske fina...

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning

21. december 2017

Orientering om regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder

Nyt notat fra Erhvervsstyrelsen vidner om en højere kvalitet, men understreger samtidig, at der er plads til forbedringer i børsnoterede virksomheders rapportering.

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning PIE

16. juni 2015

Fejl i årsrapporter og lempet revisionspligt

Erhvervsstyrelsens ”Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011” blev offentliggjort den 13. juni 2014. Undersøgelsens overordnede resultater har imidlertid læng...

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

16. marts 2015

Fortsat færre fejl i årsrapporter i børsnoterede selskaber

Den af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen udførte regnskabskontrol i 2014 viser, at der forekommer forskellige fejltyper i børsnoterede selskabers regnskabsinformation samt at der er fundet færre fej...

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning PIE

19. juni 2014

Fejl i årsrapporter og lempet revisionspligt II

Vi bragte en faglig nyhed med kommentarer til Erhvervsstyrelsens ”Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011” mandag den 16. juni. Her fremgik vores reaktioner ...

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning