Regnskab

07. januar 2019

Finanstilsynets orientering til finansielle virksomheder om ændrede regnskabsregler

Finanstilsynet har igen i år orienteret finansielle virksomheder om aktuelle ændringer af regnskabsregler mv. En kort opsamling af de væsentligste emner følger her

Regnskab Finansielle Selskaber

15. oktober 2018

Ændringer af regnskabsbekendtgørelser for finansielle virksomheder på vej

Finanstilsynet forventes i løbet af efteråret at udstede ændringer til de gældende regnskabsbekendtgørelser for en række finansielle virksomheder, bl.a. med henblik på at indføre standarden IFRS 16 om...

Regnskab Finansielle Selskaber Lovgivning og fortolkning

22. november 2017

Nedskrivningsreglerne i regnskabsbekendtgørelsen om kreditinstitutter tilpasses IFRS 9

Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter er ændret, så kreditinstitutterne fremover vil nedskrive mere og tidligere end i dag. Det bidrager til at opretholde en robust finansiel sektor i Danmark...

Regnskab Finansielle Selskaber Lovgivning og fortolkning

05. januar 2017

Regnskabsaflæggelse for 2016 for kreditinstitutter m.fl.

Finanstilsynet udsendte den 8. december 2016 et orienteringsbrev angående forhold, som kreditinstitutter m.fl. skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for 2016.

Regnskab Finansielle Selskaber Lovgivning og fortolkning

07. januar 2016

Finanstilsynet opfordrer kreditinstitutter til bedre information i regnskaberne

Finanstilsynet opfordrer i et orienteringsbrev de danske kreditinstitutter til bl.a. at forbedre oplysninger i regnskaberne om goodwill og kreditrisici. Opfordringen er baseret på tilsynets kontrol af...

Regnskab Finansielle Selskaber Lovgivning og fortolkning