Regnskab

08. februar 2017

Indsendelsesbekendtgørelsen: Forlængelse af overgangsbestemmelsen for dobbeltsprogede årsrapporter

Ved bekendtgørelse nr. 1704 af 7. december 2016 ændredes § 17, stk. 5 i indsendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1057 af 8. september 2015), der indeholder en overgangsbestemmelse vedrørende sp...

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

18. maj 2016

Vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen er opdateret

Erhvervsstyrelsens opdaterede vejledning indeholder uddybende forklaringer til de enkelte bestemmelser i indsendelsesbekendtgørelsen. Du finder vejledningen her.

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Vejledninger

01. oktober 2015

Hjemstedsadresse på årsrapportens forside

Indsendelsesbekendtgørelsen fastsætter, hvilke oplysninger der skal fremgå af årsrapportens forside. Fremover skal også virksomhedens hjemstedsadresse fremgå.

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

14. september 2015

Ny indsendelsesbekendtgørelse

En ny indsendelsesbekendtgørelse træder i kraft den 15. september 2015. Bekendtgørelsen har som udgangspunkt virkning for årsrapporter mv., som indberettes den 15. september 2015 eller senere. For at ...

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

07. maj 2015

Udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse - øget digitalisering

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse i høring. Der vil blive krav om separat opmærkning af bl.a. CSR-redegørelser.

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

30. marts 2015

Indsendelsesbekendtgørelsen ændres igen

Ændringen indebærer blandt andet, at visse regnskabsdokumenter (undtagelseserklæringer mv.) i en overgangsperiode skal indsendes til Erhvervsstyrelsens fysiske adresse på Langelinie Allé.

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning