Regnskab

27. september 2019

Ændringer af tre IFRS-standarder som resultat af reformen af rentebenchmarks

IASB har ændret kravene til den regnskabsmæssige sikring via ændringer til tre standarder. Ændringerne skal afhjælpe problemer ved brug af sikringskriterier i perioden, hvor der vil være usikkerheder ...

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

Historisk

20. august 2019

Oplysning om anvendt regnskabspraksis. Hvad er ”significant”, og hvad er ”material”?

IASB har igangsat en høring vedrørende ændringsforslag til standarden om præsentation af årsregnskaber samt IFRS Practice Statement 2 om begrebet væsentlighed.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS IASB

15. august 2019

IASB foreslår målrettede ændringer til IAS 12 Indkomstskatter

De foreslåede ændringer til standarden om indkomstskatter skal gøre det klart, at virksomhederne skal indregne udskudt skat i specifikke situationer, hvor der har været tvivl om reglerne.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS IASB

09. maj 2019

IASB foreslår målrettede ændringer af IFRS-standarder som følge af IBOR

IASB har udsendt ændringsforslag til internationale regnskabsstandarder som følge af en reform af rentebenchmarks.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

25. oktober 2018

Regnskabsmæssig definition af ’virksomhed’ ændres

Definitionen af ’virksomhed’ ændres, og derved ændres, hvornår der kan indregnes goodwill ved virksomhedsovertagelse i henhold til IFRS 3.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

17. april 2018

IASB udsender opdateret begrebsramme for årsregnskaber

IASB har opdateret begrebsrammen for årsregnskaber med ændrede definitioner af aktiver og forpligtelser og retningslinjer for, hvornår poster skal udgå af balancen.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

06. januar 2017

Ændringer til IAS 40 om reklassifikation af investeringsejendomme

IASB har at præciseret kravene til overførsler af ejendomme til eller fra posten investeringsejendomme.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS