Responsa
Nyheder 2000 - 2009

04. november 2009

Responsumsag nr. 1288 af 4. november 2009

Statsadvokaten har anmodet om besvarelse af en række regnskabs- og revisorfaglige spørgsmål i forbindelse med efterforskning af om et selskab har handlet i overensstemmelse med god regnskabsskik ved a...

Responsa 2000 - 2009

25. august 2009

Responsumsag nr. 1289 af 25. august 2008

Udvalget er blevet anmodet om at besvare et spørgsmål, om det er god revisorskik, at man som tiltrædende revisor undlader at rette henvendelse til fratrædende revisor.

Responsa 2000 - 2009

19. juni 2009

Responsumsag nr. 1304 af 19. juni 2009

Til brug ved en retssag beder advokat om besvarelse af et spørgetema om god regnskabsskik vedrørende opgørelse af egenkapitalen i et selskab i forbindelse med en aktieoverdragelse. Spørgsmålene vedrør...

Responsa 2000 - 2009

18. juni 2009

Responsumsag nr. 1300 af 18. juni 2009

Til brug ved en retssag beder advokat om besvarelse af et spørgetema om god revisions- og revisorskik. Sagen angår revisors ret til honorar.

Responsa 2000 - 2009

27. april 2009

Responsumsag nr. 1301 af 27. april 2009

Advokat spørger udvalget, om det er i overensstemmelse med god revisorskik i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab og selvangivelse for 2003 for et selskab ikke at gøre selskabet og hovedanparts...

Responsa 2000 - 2009

22. december 2008

Responsumsag nr. 1295 af 22. december 2008

Til brug ved en retssag anlagt af et selskab under konkurs mod revisor beder kurator udvalget besvare et spørgetema om god revisionsskik. Sagen omhandler besvigelser for ca. 2,4 mio. kr. begået at sel...

Responsa 2000 - 2009

22. december 2008

Responsumsag nr. 1296 af 22. december 2008

Advokat har anmodet udvalget om at besvare et spørgetema om god revisionsskik. Sagen vedrører en medarbejders erhvervelse af aktier (16,33 %) i et selskab, som blev stiftet ved indskud af den hidtidig...

Responsa 2000 - 2009

12. november 2008

Responsumsag nr. 1297 af 12. november 2008

Udvalget er blevet anmodet om at besvare et spørgetema om god rådgivningsskik vedrørende de forskellige muligheder for værdiansættelse af aktier i en dattervirksomhed tilhørende spørgers holdingselska...

Responsa 2000 - 2009

01. oktober 2008

Responsumsag nr. 1293 af 1. oktober 2008

Til brug ved en retssag anmoder advokat om besvarelse af et spørgetema om god revisionsskik. Sagen vedrører revisors rapporteringspligt overfor bestyrelsen i forbindelse med afskedigelse af direktøren...

Responsa 2000 - 2009

01. oktober 2008

Responsumsag nr. 1294 af 1. oktober 2008

Til brug ved en retssag anmoder advokat om besvarelse af et spørgetema om god rådgivningsskik vedrørende mistet skatteværdi af realiseret tab på aktier i 1995, som følge af en dagældende 5-årig begræn...

Responsa 2000 - 2009