Responsa
Nyheder 2010 - 2019

01. maj 2023

Responsumsag nr. 1454 af 24. oktober 2017

Sagen vedrører et spørgsmål om god revisor- og rådgivningsskik i forbindelse med revisors assistance med udarbejdelse af årsregnskaber for årene 2009-2013 for en andelsboligforening, herunder opgørels...

Responsa 2010 - 2019

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1467 af 30. januar 2019

Sagen vedrører vurdering af, hvorvidt Revisor har handlet i overensstemmelse med god revisorskik, herunder god rådgivningsskik i forbindelse med en interessents udtræden af et interessentskab. Sagen v...

Responsa 2010 - 2019

21. april 2023

Responsumsag nr. R-1458 af 13. marts 2018

Sagen vedrører et kommanditselskab og omfatter et spørgetema om regnskabsmæssig og revisionsmæssig behandling af en cash pool-ordning/et administrativt system, om modregning af tilgodehavender/gæld i ...

Responsa 2010 - 2019

21. april 2023

Responsumsag nr. R-1468 af 6. november 2019

Sagen vedrører god revisorskik ved rådgivning om moms på salg af ejendomme og klage over revisors honorar.

Responsa 2010 - 2019

12. april 2023

Responsumsag nr. R-1445 af 21. marts 2018

Sagen vedrører god rådgivningsskik vedrørende rådgivning om afståelse af virksomhed.

Responsa 2010 - 2019

12. april 2023

Responsumsag nr. R-1470 af 27. maj 2019

Sagen vedrører vurdering af, hvorvidt revisor har handlet i overensstemmelse med god revisorskik, herunder rådgivningsskik i forbindelse med udligning af ulovlige mellemværender mellem et selskab og d...

Responsa 2010 - 2019

12. april 2023

Responsumsag nr. R-1479 af 13. december 2019

Sagen vedrører god revisorskik i forbindelse med fremsendt skema til brug for beregning og udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse samt udtalelse om honorar.

Responsa 2010 - 2019

12. april 2023

Responsumsag nr. R-1474 af 13. december 2019

Sagen vedrører spørgsmål om god rådgivningsskik vedrørende krav til opretholdelse af virksomhedsordning efter frasalg af hovedaktivitet.

Responsa 2010 - 2019

22. december 2017

Responsumsag nr. R-1449 af 22. december 2017

Sagen vedrører god revisorskik i forbindelse med opgørelse af afgiftstilsvar.

Responsa 2010 - 2019

19. juni 2017

Responsumsag nr. R-1431 af 19. juni 2017

Sagen vedrører blandt andet, hvorvidt i regnskabet afsat honorar til revisor skal svare til den endelige fakturering.

Responsa 2010 - 2019