Responsa
Nyheder 2020 - 2029

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1492 af 27. januar 2021

Sagen vedrører krav til oplysning af pantsætning og anden sikkerhedsstillelse/hæftelser i et årsregnskab, hvor revisor yder assistance med opstilling af regnskabet, samt benævnelse af regnskabspost ve...

Responsa 2020 - 2029

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1502 af 8. marts 2022

Sagen vedrører god revisorskik/revisionsskik i relation til revision af igangværende arbejder, herunder anvendelse af produktionsmetoden, garantihensættelser, klassificering af demo- og testudstyr sam...

Responsa 2020 - 2029

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1510 af 16. maj 2022

Sagen vedrører uenigheder om faktureringen af revisionen af en kundes virksomhed.

Responsa 2020 - 2029

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1475 af 25. februar 2020

Sagen vedrører god revisionsskik i forbindelse med revision af et årsregnskab for en boligforening, herunder revisors henholdsvis bestyrelsens opgaver og ansvar ved aflæggelse af årsregnskab samt god ...

Responsa 2020 - 2029

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1487 af 1. februar 2021

Sagen vedrører uenighed vedrørende revisors pligter i forbindelse med revision af et regnskab, herunder revisors pligter vedrørende rådgivning omkring momskompensation samt uenighed om honorarets stør...

Responsa 2020 - 2029

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1497 af 7. juli 2021

Sagen vedrører regnskabsmæssige problemstillinger i årsrapporter og perioderegnskab. Regnskaberne er genstand for en voldgiftssag mellem X ApS og Y ApS i relation til en transaktion, hvor Y ApS sælg...

Responsa 2020 - 2029

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1506 af 17. december 2021

Sagen vedrører honorar faktureret af revisor til kunde i forbindelse med ekstraarbejder ved revision og udarbejdelse af regnskaber for flere virksomheder. Der er tale om førstegangsrevision og korrekt...

Responsa 2020 - 2029

01. maj 2023

Responsumsag nr. R-1514 af 3. marts 2022

Sagen vedrører god revisorskik i forbindelse med skattemæssig assistance / rådgivning i forbindelse med salg af ejendom.

Responsa 2020 - 2029

21. april 2023

Responsumsag nr. R-1476 af 30. marts 2020

Sagen vedrører god revisionsskik ved revision af et årsregnskab samt revisorskik ved review af et perioderegnskab, herunder i relation til regnskabsposterne: produktionsanlæg og maskiner, varebeholdni...

Responsa 2020 - 2029

21. april 2023

Responsumsag nr. R-1488 af 1. februar 2021

Sagen vedrører uenighed om hvilken rådgivning, der mundtligt er ydet i forbindelse med fusion af to selskaber ejet af samme person. Herunder, om revisor skulle have oplyst kunden om, at skattemæssigt ...

Responsa 2020 - 2029