Kvalitetskorps

Kvalitetskorps til gavn for medlemsvirksomheder


Som følge af kvalitetsindsatsen fra FSR – danske revisorer om ”Styrket kvalitet i revisorbranchen” er FSR – danske revisorer i gang med at etablere et kvalitetskorps.

Kvalitetskorpset er ét af de 17 forslag til bedre kvalitet, som har været efterspurgt af vores medlemmer. Kvalitetskorpset har til hensigt at rejse rundt og hjælpe kollegaer med kvalitetsudfordringer, herunder yde medlemsvirksomhederne bistand, eksempelvis med et servicetjek af kvalitetsstyringssystemet mht., hvorvidt systemet anvendes hensigtsmæssigt, samt tilbyde at udføre intern kontrol (overvågning) af kvalitetsstyringssystem og enkeltsager.

Kvalitetskorpset tilbyder derfor følgende:

  • Servicetjek af kvalitetsstyringssystemer, herunder om systemet anvendes hensigtsmæssigt. Læs mere her
  • Efterfølgende intern kontrol (overvågning) af kvalitetsstyringssystem og enkeltsager. Læs mere her.

Denne hjælp retter sig primært mod mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, men er et tilbud til alle medlemsvirksomheder.

Kontakt os, hvis du har brug for en ekstern konsulent her.

Ansøg som ekstern konsulent til kvalitetskorpset her.

Del til: