Aftaler og priser

Aftaler
Det er vigtigt, at der er en klar forventningsafstemning mellem revisionsvirksomheden og den eksterne konsulent. Sekretariatet hos FSR - danske revisorer formidler kontakten og topartsforholdet mellem revisionsvirksomheden og den eksterne konsulent.

Hvad enten der aftales et "servicetjek" eller en "efterfølgende intern kontrol" mellem revisionsvirksomheden og den eksterne konsulent, vil dette topartsforhold blive aftalt mellem parterne uden sekretariatets indflydelse. Herunder vil det ligeledes være op til revisionsvirksomheden og den eksterne konsulent, hvilken rapporteringsform der vælges.

”Servicetjek” bør have en fast agenda, men med en snært af fleksibilitet afhængig af revisionsvirksomhedens ønsker og behov.

"Den efterfølgende interne kontrol" skal ske i overensstemmelse med ISQC 1 og Revisortilsynets retningslinjer.

Det er vigtigt, at revisionsvirksomhedens gennemgang og kontrol af dels kvalitetsstyringssystemet og dels enkeltsager bliver dokumenteret således, at dette kan ligge til grund for en ekstern kvalitetskontrol. Derfor bør Revisortilsynets arbejdsprogrammer benyttes ved den interne kontrol. Rapporteringen mellem revisionsvirksomheden og den eksterne konsulent må bero på en aftale mellem parterne afhængig af, om der afgives erklæring med sikkerhed, aftalte arbejdshandlinger eller anden rapporteringsform. Uanset valg af rapporteringsform skal der i alle tilfælde suppleres med Revisortilsynets arbejdsprogrammer for gennemgang af bl.a. kvalitetsstyringssystem og enkeltsager.

Priser
FSR - danske revisorer vil ikke fastsætte en pris for disse ydelser, da dette må bero på markedets priser og de almindelige honorarpriser for sådanne opgavetyper. Dertil kan priserne variere afhængigt af, hvorvidt der afgives erklæringer eller ej.

Vi vil dog opfordre til, at priserne holdes på niveau med Revisortilsynets retningslinjer for eksterne kvalitetskontrollanter.

Ved brug af eksterne konsulenter vil FSR - danske revisorer opkræve et formidlingsgebyr på 995 kr. ekskl. moms til dækning af administrationsomkostninger.

Del til: