Ansøg som ekstern konsulent

Krav til eksterne konsulenter
For at være ekstern konsulent tilknyttet kvalitetskorpset skal du være godkendt revisor. Som ekstern konsulent skal du ligeledes være registreret på Revisortilsynets liste over godkendte kvalitetskontrollanter

Uafhængighedsproblemstilling
Der er ikke krav om uafhængighed ved udførelse af en efterfølgende intern kontrol i en revisionsvirksomhed. Der må dog ikke ske egenkontrol af enkeltsager.

De eksterne konsulenter skal være indstillet på, at de ikke kan udføre ekstern kontrol i regi af Revisortilsynet hos de revisionsvirksomheder, hvor de gennem kvalitetskorpset udfører intern kontrol. Den eksterne konsulent skal være opmærksom på en eventuel cool-off periode i tilfælde, hvor den eksterne konsulent tidligere har udført efterfølgende intern kontrol i revisionsvirksomheden.

Ansøg som ekstern konsulent ved at udfylde nedenstående formular:

Del til: