Servicetjek

Et servicetjek skal ikke forveksles med en efterfølgende intern kontrol, men er et tilbud om et tjek af, hvorvidt kvalitetsstyringssystemet er opdateret og er tilpasset revisionsvirksomheden.

Herunder ligger ligeledes et tjek af afsluttede erklæringsopgaver, hvorvidt disse løses efter systemets procedurer/koncepter mv., samt hvorvidt dokumentationen for det udførte arbejde er tilstrækkelig og egnet. Der vil ligeledes være en mulighed for høj grad af faglig sparring mellem revisionsvirksomheden og konsulenten.

Ofte kan dette afbøde eventuelle fejl og mangler eller forkerte vinkler på opgaveløsningerne, som revisionsvirksomheden så har mulighed for at rette op og korrigere på fremadrettede opgaveløsninger for at sikre, at opgaverne bl.a. er tilstrækkeligt dokumenteret.

Servicetjekket vil primært henvende sig til mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, uanset hvilket kvalitetsstyringssystem der anvendes.

Dertil kan der fra revisionsvirksomhedens side være et behov for et individuelt tilpasset forløb med en kombination af faglige nyheder eller vigtige faglige budskaber.

Del til: