Viser 1 til 10 af totalt 84 resultater
Revision
Nyheder Etik og uafhængighed

22. september 2020

Digitale indberetninger for selskaber til offentlige myndigheder

I de senere år er indberetninger til offentlige myndigheder i stigende grad blevet digitaliseret. Således indberettes alle skattemæssige og selskabsrelaterede forhold for selskaber i dag digitalt. I ...

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

03. juni 2020

Opfølgning på majs dilemma: Deltagelse i bestyrelsesmøde - go eller no-go?

I det etiske dilemma var udfordringen, i hvilket omfang revisor kan og bør deltage i bestyrelsesmøder, herunder i beslutningstagen?

Revision Etik og uafhængighed Etisk dilemma

04. marts 2020

Exploring the IESBA code #3 – vurdering af identificerede trusler

IESBA har udgivet et kort faktaark om vurdering af identificerede trusler mod de fundamentale etiske principper.

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

05. februar 2020

Exploring the IESBA code #2 - uafhængighed

IESBA har udgivet et kort faktaark som belyser identifikation af trusler mod revisors uafhængighed.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

29. november 2019

IFAC lancerer ”Exploring the IESBA code”

Revisorer står ofte i komplicerede problemstillinger, som ikke nødvendigvis er sort-hvide, og som kræver pragmatiske og etisk korrekte løsninger. For at hjælpe med at tackle disse udfordrende situatio...

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

03. juni 2019

Nye omstrukturerede Etiske Regler gældende fra 15. juni 2019

Høringsfristen i forbindelse med den danske oversættelse af de omstrukturerede Etiske Regler er afsluttet, og IESBA har godkendt den danske oversættelse. De omstrukturerede Etiske Regler træder i kraf...

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

01. maj 2019

Nye Etiske Regler: eCode værktøj (byggeklodsmodel)

Deltag i eCode webinaret den 12. juni kl. 16-17. IESBA lancerer et web-baseret værktøj med en byggeklodsmodel, som skal gøre det nemmere at forstå de omstrukturerede Etiske Regler.

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

28. januar 2019

Rotation af medarbejdere i revisionsfirmaer

Etikudvalget har udarbejdet en præsentation, som illustrerer effekterne af reglerne for rotation af medarbejdere i revisionsfirmaer.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

14. januar 2019

Høring: Dansk oversættelse af de omstrukturerede Etiske Regler

Etikudvalget sender hermed den danske oversættelse af de omstrukturerede Etiske Regler i høring. Høringsfristen er 15. april 2019. Reglerne træder i kraft den 15. juni 2019.

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

Historisk

29. august 2018

Notat om uafhængighedsbekræftelser fra medlemmer af erklæringsteamet

Etikudvalget har udarbejdet et kort notat om uafhængighedsbekræftelser fra medlemmer af erklæringsteamet.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed