Viser 1 til 10 af totalt 14 resultater
Revision
Nyheder Etik og uafhængighed Etisk adfærd

09. august 2018

Høringssvar om strategien for IFAC´s etikudvalg 2019-2023

IFAC´s etikudvalg har afgivet et høringssvar på IESBA’s høringsudkast om den påtænkte strategi 2019-2023, ”Elevating Ethics in a Dynamic and Uncertain World”. FSR – danske revisorers høringssvar henvi...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd

Historisk

02. juli 2018

Høring om strategien for IFAC´s etikudvalg 2019-2023

IFAC´s etikudvalg, IESBA, har udsendt et høringsudkast om den påtænkte strategi 2019-2023, ”Elevating Ethics in a Dynamic and Uncertain World”. Her stilles der spørgsmål om strategisk retning og om, h...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd

Historisk

13. januar 2016

Revisionshonorarer i et konkurrencepræget marked

IESBA’s sekretariat har offentliggjort et kort notat om revisionshonorarer i et konkurrencepræget marked og håndteringen af de trusler mod efterlevelsen af de etiske principper, der kan opstå. Der er...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd

17. september 2015

Eksklusivaftaler om ydelser, der er betinget af valg af revisor

Godkendte revisorer kan ikke være part i eksklusivaftaler, hvor levering af ydelser er betinget af valg af en bestemt revisor. Dette ville bringe professionen i miskredit. Derimod er revisorer ikke af...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Uafhængighed

20. januar 2015

Revisors reaktion ved tvivl om en mulig kundes troværdighed og integritet

På baggrund af den tilbagevendende mediefokus på selskaber uden et gennemskueligt forretningsgrundlag, og erhvervs- og vækstministerens udmelding om initiativer om en mere aktiv opfølgning på revisore...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd

04. marts 2014

Etik og grænseoverskridende skatteunddragelse

FSR - danske revisorer har udarbejdet et notat om de etiske regler for revisorer i sammenhæng med deres relevans for skatterådgivning, der involverer risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse i...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Skatteetiske anbefalinger

21. januar 2014

Etiske grundsætninger

Godkendte revisorer oplever i deres daglige virke mange professionelle udfordringer og dilemmaer. Det er vigtigt for FSR - danske revisorer, at alle medlemmer hver dag agerer professionelt og med en a...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Etiske regler

21. januar 2014

Grundlæggende revisoradfærd

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd

25. juni 2013

Etiske regler og udvidet gennemgang

Etiske regler – udvidet gennemgang?

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Etiske regler Udvidet gennemgang/erklæringer

22. maj 2007

"Etik & Troværdighed" - pjece fra FSRs Etikudvalg

FSRs retningslinjer for revisorers etiske adfærd, der er baseret på IFACs Code of Ethics for Professional Accountants, har som formål at medvirke til at sikre en høj grad af troværdighed og tillid til...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Etiske regler

Historisk