Viser 1 til 9 af totalt 9 resultater
Revision
Nyheder Etik og uafhængighed Etisk dilemma

03. juni 2020

Opfølgning på majs dilemma: Deltagelse i bestyrelsesmøde - go eller no-go?

I det etiske dilemma var udfordringen, i hvilket omfang revisor kan og bør deltage i bestyrelsesmøder, herunder i beslutningstagen?

Revision Etik og uafhængighed Etisk dilemma

22. maj 2007

Etiske dilemmaer - pjece fra FSR's Etikudvalg

En gennemgang af etiske dilemmaer og eksempler på hvordan de kan løses.

Revision Etik og uafhængighed Etisk dilemma

30. januar 2007

Annonce indeholdende udokumenteret sammenligning

Udokumenterede sammenligninger i annonce om overtagelse af revisionsfirma er i konflikt med etiske regler for revisorer.

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Etisk dilemma

30. januar 2007

Uopfordret tilbud om assistance

Kan et uopfordret tilbud fra revisor om at tilbyde assistance til en række virksomheder, der ikke er revisors egne kunder, opfattes som unødig adfærd – kollegial utidig adfærd?

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Etisk dilemma

16. marts 2006

Henvisningsprovision ved formidling af ejendomme

Kan revisor modtage anvisningsprovision ved formidling af ejendomme?

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Etisk dilemma Etiske regler

15. juli 2005

Revisors virksomhedsområde (administration mv. for grundejerforening)

Under hvilke betingelser kan revisor varetage administrationen for en grundejerforening og have eneprokura til foreningens bankkonto?

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed Etisk dilemma

17. juni 2005

Assistance til virksomheder af interesse for offentligheden

Kan revisor afgive erklæring om assistance med regnskabsopstilling for en virksomhed af særlig interesse for offentligheden?

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed Etisk dilemma

Historisk

30. marts 2005

Bestyrelseshverv i ejerforeninger

Kan et revisionsfirma tiltræde hvervet som revisor i en ejerforening, når en af firmaets partnere er formand for ejerforeningen?

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed Etisk dilemma

20. januar 2005

Administration (regnskabsmæssig assistance) for udenlandske selskaber

Er det en sædvanlig aktivitet for en revisiomsvirksomhed, at give regnskabsmæsssig assistance som bogføring, lønberegning, opgørelse af moms forpligtelse mv., for udenlandske selskaber, der driver vir...

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed Etisk dilemma