Viser 1 til 10 af totalt 47 resultater
Revision

01. maj 2019

Nye Etiske Regler: eCode værktøj (byggeklodsmodel)

Deltag i eCode webinaret den 12. juni kl. 16-17. IESBA lancerer et web-baseret værktøj med en byggeklodsmodel, som skal gøre det nemmere at forstå de omstrukturerede Etiske Regler.

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

14. januar 2019

Høring: Dansk oversættelse af de omstrukturerede Etiske Regler

Etikudvalget sender hermed den danske oversættelse af de omstrukturerede Etiske Regler i høring. Høringsfristen er 15. april 2019. Reglerne træder i kraft den 15. juni 2019.

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

Historisk

07. august 2018

Høringssvar afgivet om professionel skepsis i Etiske Regler

FSR - danske revisorer har afgivet et høringssvar på IESBA’ s konsultationspapir om professionel skepsis med ti spørgsmål om, hvilke tiltag der kunne være relevante for at imødekomme offentlighedens f...

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

Historisk

16. april 2018

Etiske Regler i omstruktureret, ”clarificeret” version er offentliggjort

IESBA-projekt om at omstrukturere de Etiske Regler i en ny version er færdiggjort. Den ”clarificerede” version, der ikke tilsigter at indebære skærpelser, træder i kraft den 15. juni 2019. FSR – dansk...

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

28. juni 2017

Etiske Regler pr. 15. juli 2017 – 2014-udgaven med to senere opdateringer

Høringsfristen i forbindelse med den danske oversættelse af ”Reaktioner på manglende overholdelse af lovgivning og øvrig regulering”, som IESBA udsendte i juli 2016 (Responding to Non-Compliance with ...

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

Historisk

01. februar 2017

Ajourføring af Etiske Regler om sikkerhedsforanstaltninger i fornyet høring (i den nye struktur)

IESBA har udsendt et fornyet anden fase-høringsforslag om sikkerhedsforanstaltninger ved henholdsvis revision mv. og ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed (”Proposed Revisions Pertaining to Safegu...

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

Historisk

01. februar 2017

Anden fase i omarbejdelse af de Etiske Regler i en ny struktur (clarificering)

IESBA har udsendt anden fase af clarificeringen af de Etiske Regler i høring. Hermed foreligger der et samlet forslag hertil med foreslået ikrafttræden i løbet af 2019, dog med en enkelt undtagelse fo...

Revision Etik og uafhængighed Etiske regler

Historisk