Viser 1 til 10 af totalt 23 resultater
Revision
Nyheder Etik og uafhængighed Uafhængighed

05. februar 2020

Exploring the IESBA code #2 - uafhængighed

IESBA har udgivet et kort faktaark som belyser identifikation af trusler mod revisors uafhængighed.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

28. januar 2019

Rotation af medarbejdere i revisionsfirmaer

Etikudvalget har udarbejdet en præsentation, som illustrerer effekterne af reglerne for rotation af medarbejdere i revisionsfirmaer.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

29. august 2018

Notat om uafhængighedsbekræftelser fra medlemmer af erklæringsteamet

Etikudvalget har udarbejdet et kort notat om uafhængighedsbekræftelser fra medlemmer af erklæringsteamet.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

20. august 2018

Notat fra Etikudvalget om accept og fortsættelse af erklæringsopgaver med sikkerhed

Etikudvalget har udarbejdet et mindre ”awareness”-notat om reguleringen af revisorers accept og fortsættelse af erklæringsopgaver med sikkerhed.

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

13. marts 2018

Udarbejdelse af XBRL-filer ved revision i EU-PIEs

Etikudvalget har udarbejdet et kort notat om mulighederne og begrænsningerne for udarbejdelse af XBRL-filer i virksomheden af interesse for offentligheden, hvor revisionsvirksomheden varetager revisio...

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

05. april 2017

Revideret notat om ”Uafhængighed – Små ændringer for alle (også for non-PIEs) i revisorlovgivningen”

Etikudvalget udsender hermed en tilrettet version af ovenstående notat, der blev offentliggjort i første version den 21. november 2016. Ændringen består i en sletning af eksemplet i notatets sidste af...

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

21. november 2016

Uafhængighed – Små ændringer for alle (også for non-PIEs) i lovgivningen

Som følge af det opdaterede direktiv 2014/56/EU om lovpligtig revision sker der en række ændringer i henholdsvis revisorloven og den tilhørende bekendtgørelse nr. 735 af 17. juni 2016 om godkendte rev...

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

Historisk

21. november 2016

Revisors cooling off i PIEs og i non-PIEs

Som følge af det opdaterede direktiv 2014/56/EU om lovpligtig revision er der indført en generel objektiv regel om cooling off for godkendte revisorer i revisorlovens § 24c. Etikudvalget har udarbejde...

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed

17. september 2015

Eksklusivaftaler om ydelser, der er betinget af valg af revisor

Godkendte revisorer kan ikke være part i eksklusivaftaler, hvor levering af ydelser er betinget af valg af en bestemt revisor. Dette ville bringe professionen i miskredit. Derimod er revisorer ikke af...

Revision Etik og uafhængighed Etisk adfærd Uafhængighed

07. september 2015

Hvad er krydsrevision – ud over at være forbudt?

Krydsrevision er altid en forbudt forretningsmæssig forbindelse mellem to revisorer og udløser standardbøder på 150.000 kr. i Revisornævnet. FSR - danske revisorers Etikudvalg har udarbejdet et kor...

Revision Etik og uafhængighed Uafhængighed