Viser 1 til 10 af totalt 11 resultater
Revision

30. november 2022

Revisorens tavshedspligt

En af mine klienter er blevet sigtet af politiet. I den forbindelse ønsker politiet at stille mig nogle spørgsmål om min klient. Har jeg pligt til at svare, eller vil det være et brud på min tavshedsp...

Revision Faglig Hotline

16. november 2022

Skal moderselskabet revideres?

Jeg har et spørgsmål til den nye regel i årsregnskabslovens § 135, stk. 2, om revision af selskaber med en balancesum der overstiger 50 millioner kroner. En lille koncern i regnskabsklasse B består af...

Revision Faglig Hotline

29. september 2022

Gældseftergivelse i koncernforhold

Et moderselskab har gennem flere år oparbejdet et større tilgodehavende hos en dattervirksomhed. Ledelsen i moderselskabet overvejer nu at eftergive dattervirksomhedens gæld. Hvordan skal tabet indreg...

Revision Faglig Hotline

13. september 2022

Rapportering om ulovlige udlån (kapitalejerlån)

Ved min revision af selskabets årsregnskab for 2021 opdagede jeg et ulovligt udlån til selskabets ledelse. Det ulovlige udlån blev bragt til ophør ved at udlodde fordringen som udbytte på en ekstraord...

Revision Faglig Hotline

11. juli 2022

Er det et ulovligt kapitalejerlån?

Den 15. august 2021 solgte selskabet en grund til selskabets hovedaktionær for 650.000 kroner, og skødet blev tinglyst umiddelbart efter. På balancedagen den 31. december 2021 havde selskabet fortsat ...

Revision Faglig Hotline

10. juni 2022

Omdannelse af ApS til A/S

Selskabets ejer ønsker at omdanne sit ApS til et A/S i juni 2022. Selskabskapitalen skal forhøjes fra 125.000 kr. til 400.000 kr. ved at overføre frie reserver til selskabskapitalen. Der er et revider...

Revision Faglig Hotline

28. april 2022

Må en ikke-godkendt revisor underskrive revisionspåtegningen?

Er der noget til hinder for, at en ikke-godkendt revisor bruger en standard revisionspåtegning udarbejdet af FSR – danske revisorer og underskriver sig som ”Revisor”? Baggrunden er, at jeg blev præsen...

Revision Faglig Hotline