Viser 1 til 10 af totalt 16 resultater
Revision

10. maj 2023

Tilbageførsel af en nedskrivning

Et selskab i regnskabsklasse B har en aktiepost i et unoteret selskab. Aktierne er klassificeret som et anlægsaktiv og måles til kostpris eller genindvindingsværdi, hvis denne er lavere. I årsregnskab...

Revision Faglig Hotline

22. marts 2023

Note om særlige poster

Et selskab i regnskabsklase B havde i regnskabsåret 2021 væsentlige gevinster på salg af nogle anlægsaktiver. Gevinsterne blev indregnet som ”Andre driftsindtægter” og var dermed indeholdt i ”Bruttofo...

Revision Faglig Hotline

13. marts 2023

Revisorerklæring i risikobrancher

Et selskab i regnskabsklasse B med nettoomsætning på mere end fem millioner kroner befinder sig i en såkaldt risikobranche og skal derfor fremadrettet have en revisorerklæring på årsregnskabet. Selska...

Revision Faglig Hotline

01. februar 2023

Revisors oplysningsforpligtelse ved kundes konkurs

Min kunde er gået konkurs, og nu har jeg fået et brev fra en advokat om, at selskabet er taget under konkursbehandling, og at jeg skal sende alt materiale, jeg har, vedrørende kunden. Hvad er jeg forp...

Revision Faglig Hotline

17. januar 2023

Digitale underskrifter på regnskabsdokumenter

Jeg er revisor for en virksomhed, hvis direktør har navne- og adressebeskyttelse. Dette medfører, at man på digitalt underskrevne dokumenter ikke kan se navnet på direktøren, men blot at der ved under...

Revision Faglig Hotline

30. november 2022

Revisorens tavshedspligt

En af mine klienter er blevet sigtet af politiet. I den forbindelse ønsker politiet at stille mig nogle spørgsmål om min klient. Har jeg pligt til at svare, eller vil det være et brud på min tavshedsp...

Revision Faglig Hotline

16. november 2022

Skal moderselskabet revideres?

Jeg har et spørgsmål til den nye regel i årsregnskabslovens § 135, stk. 2, om revision af selskaber med en balancesum der overstiger 50 millioner kroner. En lille koncern i regnskabsklasse B består af...

Revision Faglig Hotline