Viser 1 til 10 af totalt 15 resultater
Revision
Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

27. maj 2020

Ændret EU-liste over lande med strategiske mangler i forhold til hvidvask/terrorfinansiering

EU-Kommissionen har udsendt en opdateret liste over lande med strategiske mangler i deres setup for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Listen indgår som et af flere obligatoriske grundlag f...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

01. maj 2020

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering foreligger nu på dansk

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering i relation til hvidvask og terrorfinansiering foreligger nu på dansk, inklusive et omfattende anneks. Dokumenterne indgår på linje med de danske risikov...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

22. april 2020

PET har udsendt risikovurdering for terrorfinansiering via ”Non-Profit Organisations”

Financial Action Task Force fremsatte i sin evaluering fra 2017 bl.a. en række forbedringspunkter om bekæmpelse af terrorfinansiering via diverse organisationer. PET udsender nu som respons herpå ”Nat...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

20. april 2020

Nu på engelsk – National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 fra PET

PET har netop gjort en engelsksproget version af risikovurderingen for terrorfinansiering i Danmark 2019 tilgængelig på sin hjemmeside. Hertil har PET udsendt en særlig risikovurdering for terrorfinan...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

28. maj 2019

Skatteunddragelse og hvidvask

Skatteunddragelse er ikke i sig selv omfattet af underretningspligten efter hvidvaskloven. Opnås der, eller forsøges der opnået, udbytte fra skatteunddragelse eller medvirken til skatteunddragelse, vi...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

21. marts 2019

Første sigtelse for særligt grov medvirken til hvidvask

I juli 2018 blev der indsat en særlig bestemmelse i straffeloven om medvirken til hvidvask, hvor en sådan medvirken af særlig grov beskaffenhed kan straffes med fængsel i op til 8 år. Denne bestemmels...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

25. oktober 2018

Kontantforbud vs. revisors pligter efter hvidvasklovgivningen

Det er vigtigt at forebygge misforståelser. Revisor skal således sondre mellem overtrædelser af kontantforbuddet, som revisors klienter risikerer et ansvar for, og revisors underretningspligt, der nat...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

08. oktober 2018

Hvidvask – Gennemstrømningsselskaber og muldyrkonti

Gennemstrømning af store beløb i en global koncern igennem danske selskaber skaber en mistanke om hvidvask, der skal afkræftes. Er dette ikke muligt, er der underretningspligt til SØIK. Ofte er det se...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

03. oktober 2018

Hvidvask – Fejlklassificerede, manglende eller fiktive omkostninger

Revisor kan komme ud for, at private omkostninger fejlklassificeres som virksomhedsomkostninger, fremstår som fiktive, eller tilsyneladende ”mangler” i et regnskabsgrundlag. I alle tre situationer kan...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

25. september 2018

Hvidvask – Overtrædelser af kontantforbuddet

Kontantforbuddet indebærer, at erhvervsdrivende ikke må modtage kontante betalinger for enkelttransaktioner på 50.000 kr. eller mere. Bliver revisor opmærksom herpå, skal det som hovedregel anmeldes t...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner