Viser 1 til 10 af totalt 16 resultater
Revision
Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

25. november 2020

Lønkompensation: Skærpet landsretsdom i den første gennemførte sag om misbrug

De skærpede straffebestemmelser ved misbrug af corona-støtteordningerne bliver i den grad brugt i den første dom herom. Skarp straf i byretten skærpes yderligere i landsretten.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

01. juli 2020

Reminder: husk fristen for at undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Den 20. juli 2020 er sidste frist, hvis du vil undgå et dobbeltgebyr for 2020 for hvidvaskkontrollen.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

25. maj 2020

Undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Erhvervsstyrelsen åbner nu op for registrering af rene holdning-revisionsvirksomheder, så dobbelt betaling af det nye hvidvaskgebyr undgås.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

15. april 2020

”Fit & proper”-krav til ledelse og reelle ejere i bogførings- og skatterådgivningsvirksomheder

Specielt for virksomheder omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17 – dvs. virksomheder, der leverer ydelser, som også leveres af advokater, ejendomsmæglere eller revisorer – gælder der en særlig...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Særlige emner

23. maj 2019

Har du oprettet din bruger på hvidvask.dk?

Underretningspligtige personer (som revisorer) kan via hvidvask.dk foretage underretning ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

08. maj 2019

Mangelfulde hvidvaskprocedurer og -kontroller og revision

Samspillet mellem hvidvask og revision som opgave, hvidvask og ansvarsrelaterede oplysninger i revisionspåtegningen samt hvidvask og mangelfulde interne kontroller og procedurer er aktuelle emner for ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

22. november 2018

Anmeldelse efter revisorlovens § 22 eller underretning efter hvidvasklovens § 26?

I førstnævnte tilfælde er SØIK modtager, mens hvidvaskunderretninger fremsendes elektronisk til Hvidvasksekretariatet, som er Danmarks Finansielle Efterretningsenhed. Der er i den forbindelse helt cen...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

31. oktober 2018

Særligt om tavshedspligten og undtagelser hertil

Underretninger til SØIK om mistanke, der ikke kan afkræftes om hvidvask eller terrorfinansiering samt forsøg herpå, er ikke brud på tavshedspligten. I § 38 bestemmes det omvendt, at underretninger som...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

18. oktober 2018

Særligt om formålet med loven – pligterne ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering

Formålet med hvidvaskreguleringen er at sikre SØIK (samt PET og SKAT) efterforskningsspor, når de underretningspligtige får mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Byggeklodserne i efte...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

16. oktober 2018

Revisor og terrorfinansiering – indsamlinger og foreninger

Terrorfinansiering er strafbelagt med op til 10 års fængsel efter straffelovens § 114b. For en revisor kunne det tænkes, at reguleringen, herunder underretningspligten, blev aktuel ved opgaver om inds...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner