Viser 1 til 10 af totalt 46 resultater
Revision

22. maj 2018

Vejledning - Bekendtgørelse om kommunal og regional revision - ajourført maj 2018

Hermed publiceres en ajourført version af vejledningen. Eneste ændring er, at vi har slettet afsnittet om honorarnote nederst på side 6.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revisors uafhængighed

30. januar 2018

Erklæringer om offentlig revision

Hermed offentliggøres 3 erklæringsparadigmer og 9 konkrete eksempler på erklæringer på det offentlige område til brug for regnskabsåret 2017.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

13. december 2017

Frie skoler – revisionsprotokol m.m.

Undervisningsministeriet har udarbejdet paradigmer for revisionsprotokollat og revisortjekliste for frie skoler.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

24. august 2017

Revision i andelsboligforeninger

Når revisor reviderer årsregnskabet for en andelsboligforening, skal revisor ikke blot revidere balance og resultatopgørelse, men også årsregnskabets øvrige oplysninger. Revisor skal således også revi...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

02. februar 2017

Nye erklæringer om offentlig revision og udtalelse herom

Hermed følger udtalelse om nye erklæringer om offentlig revision for regnskabsåret 2016 samt ti nye erklæringer.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk

01. december 2016

Standard om forvaltningsrevision og standard om juridisk-kritisk revision er offentliggjort den 1. december

FSR – danske revisorer har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet en helt ny standard om forvaltningsrevision og en standard om juridisk-kritisk revision, der fastlægger de faglige krav til udføre...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

11. november 2016

HØRING: Standard om forvaltningsrevision og standard om juridisk-kritisk revision

FSR – danske revisorer har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet en helt ny standard om forvaltningsrevision og en standard om juridisk-kritisk revision, der fastlægger de faglige krav til udføre...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk