Viser 1 til 10 af totalt 15 resultater
Revision

02. februar 2017

Nye erklæringer om offentlig revision og udtalelse herom

Hermed følger udtalelse om nye erklæringer om offentlig revision for regnskabsåret 2016 samt ti nye erklæringer.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk

01. december 2016

Standard om forvaltningsrevision og standard om juridisk-kritisk revision er offentliggjort den 1. december

FSR – danske revisorer har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet en helt ny standard om forvaltningsrevision og en standard om juridisk-kritisk revision, der fastlægger de faglige krav til udføre...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk

09. juni 2015

Ny publikation: Forvaltning og revision af offentlige tilskud

FSR - danske revisorer og Rigsrevisionen har udarbejdet en publikation om forvaltning og revision af statslige tilskud, der er omfattet af rigsrevisorlovens § 4.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

19. marts 2015

Ny påtegning for kommuner mv.

Erklæring til brug for revisors påtegning vedrørende kommuner mv. (regnskab uden ledelsesberetning)

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk

19. marts 2015

Ny påtegning med forslag til forbehold for forvaltningsrevision

Erklæring til brug for revisors påtegning - hvis der er forbehold vedrørende forvaltningsrevision

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk

19. marts 2015

Ny påtegning for regnskab inklusiv revision af ledelsesberetningen

Erklæring til brug for revisors påtegning vedrørende regnskab inklusiv revision af ledelsesberetningen

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk

19. marts 2015

Ny påtegning for regnskab med udtalelse om ledelsesberetning

Erklæring til brug for revisors påtegning vedrørende regnskab med udtalelse om ledelsesberetning

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk