Viser 1 til 10 af totalt 17 resultater
Revision
Nyheder Offentlig sektor Revision

18. marts 2020

Ny udtalelse om varigheden af kommunale og regionale revisionskontrakter

Rådgivningsenheden, Statens Indkøb, har udgivet en vejledende udtalelse om varigheden af kommunale og regionale revisionskontrakter.

Revision Offentlig sektor Revision

02. marts 2020

Rigsrevisionen har nu åbnet op for en whistleblowerordning til indberetning af svig/besvigelser begået af statsansatte

I perioden 2. marts 2020 – 15. maj 2020, kan du ved begrundet mistanke indberette formodninger om svig/besvigelser begået af statsansatte inden for områderne løn, tilskud og indkøb.

Revision Offentlig sektor Revision

30. januar 2018

Erklæringer om offentlig revision

Hermed offentliggøres 3 erklæringsparadigmer og 9 konkrete eksempler på erklæringer på det offentlige område til brug for regnskabsåret 2017.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

13. december 2017

Frie skoler – revisionsprotokol m.m.

Undervisningsministeriet har udarbejdet paradigmer for revisionsprotokollat og revisortjekliste for frie skoler.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

03. juli 2017

FSR – danske revisorers vejledning om de nye standarder for offentlig revision - juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (SOR 6 og 7)

FSR – danske revisorer har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af de to nye standarder for offentlig revision af et årsregnskab, henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Stan...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

02. februar 2017

Nye erklæringer om offentlig revision og udtalelse herom

Hermed følger udtalelse om nye erklæringer om offentlig revision for regnskabsåret 2016 samt ti nye erklæringer.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk

01. december 2016

Standard om forvaltningsrevision og standard om juridisk-kritisk revision er offentliggjort den 1. december

FSR – danske revisorer har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet en helt ny standard om forvaltningsrevision og en standard om juridisk-kritisk revision, der fastlægger de faglige krav til udføre...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

09. juni 2015

Ny publikation: Forvaltning og revision af offentlige tilskud

FSR - danske revisorer og Rigsrevisionen har udarbejdet en publikation om forvaltning og revision af statslige tilskud, der er omfattet af rigsrevisorlovens § 4.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

19. marts 2015

Ny påtegning for kommuner mv.

Erklæring til brug for revisors påtegning vedrørende kommuner mv. (regnskab uden ledelsesberetning)

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

19. marts 2015

Ny påtegning med forslag til forbehold for forvaltningsrevision

Erklæring til brug for revisors påtegning - hvis der er forbehold vedrørende forvaltningsrevision

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision