Viser 1 til 10 af totalt 295 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver

24. august 2020

Konsekvensrettelser som følge af ajourføring af ISA 250 og ISA 540

De danske oversættelser af ISA, ISRE, ISAE og ISQC er nu ajourført, så de stemmer overens med de tilhørende tilpasninger, der følger af ISA 250 og ISA 540 (ajourført).

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv

17. august 2020

Høringssvar til et lovudkast til ændringer af revisorloven samt yderligere forbedringsforslag fra foreningen

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar til et lovudkast om ændringer af revisorloven, bl.a. vedr. revisoruddannelsen, og samtidig fremsat forslag til en række andre forbedringer af revisorlove...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Høringer

06. august 2020

Tilsidesat regnskab og pålagt revision – ikke dokumenteret at være revisors skyld

I de senere år har Erhvervsstyrelsen benyttet revisors erklæringer som input ved afgørelser om krav om omgørelser af regnskaber og pålæg om revision. I denne sag forsøger et selskab at skyde ansvaret ...

Revision Revision og erklæringsopgaver

14. juli 2020

Nyt fra International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

IAASB har ajourført »ISA 315 - identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation« samt »ISRS 4400 - aftalte arbejdshandlinger« udsendt udkast til ajourføring af »ISA 600 – koncernrev...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv

25. maj 2020

Stort antal revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn afslører, at et stort antal revisionspåtegninger har været afgivet af ikke-godkendte revisorer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi Erklæringer

20. maj 2020

ISA 540 – forøgede krav til revisor

Ajourføringen af ISA 540 øger kravene ved revision af regnskabsmæssige skøn betragteligt og dermed også kravene til virksomhedernes dokumentation og registrering.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm

14. maj 2020

Ændringer i årsregnskabsloven, selskabsloven og revisorloven vedtaget

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget den såkaldte kontrollovspakke, der medfører en række ændringer af årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og enkelte andre love. Her kan du læse om de ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

23. marts 2020

WEEE-erklæringer

DPA-System har udarbejdet relevant vejledning til revisorerne i forbindelse med afgivelse af erklæring om producentansvar for producenter og importører af elektronisk udstyr.

Revision Revision og erklæringsopgaver Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Øvrige

09. januar 2020

UK: anbefaling om at redefinere revisionen og uddanne specialist-revisorer

I Storbritannien er den såkaldte ”Brydon-rapport” blevet offentliggjort med en række anbefalinger til, hvordan formålet, omfanget og kvaliteten af den lovpligtige revision bør ændres.

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Teknologi Øvrige

13. december 2019

Ophævelse af REVU’s udtalelse om ”Revisors erklæring om resultatforventninger i et børsprospekt”

Idet der ikke længere er krav om revisors erklæring om resultatforventninger medtaget i et børsprospekt, ophæves REVU’s udtalelse herom.

Revision Revision og erklæringsopgaver REVUs udtalelser og REVU mener mm