Viser 1 til 10 af totalt 300 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver

22. december 2020

Definitionen af børsnoteret virksomhed

Både ISA og IESBA’s Etiske regler indeholder skærpede regler for revision og rapportering for børsnoterede virksomheder, men fortolkningen heraf er ikke enslydende. Dette notat fra Revisionsteknisk Ud...

Revision Revision og erklæringsopgaver REVUs udtalelser og REVU mener mm

21. december 2020

Klimarelaterede risici ved revision af årsregnskaber

IAASB har offentliggjort publikationen ”The Consideration of Climate-Related Risks in an Audit of Financial Statement”. Udgivelsen er tænkt som en hjælp til revisors forståelse af de internationale st...

Revision Revision og erklæringsopgaver

19. december 2020

Udskydelse af kravene i ESEF-forordningen

Finanstilsynet meddeler, at muligheden for at udskyde rapportering i henhold til ESEF-forordningen også finder anvendelse i Danmark. Det betyder, at virksomheder omfattet af kravene i ESEF-forordninge...

Revision Revision og erklæringsopgaver

14. december 2020

EU vedtager mulighed for national udskydelse af ESEF-kravene

Børsnoterede virksomheder skal fra 1. januar 2021 udarbejde deres årsrapporter i XHTML-format, men EU giver nu medlemslandene mulighed for at udskyde dette et år.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

14. december 2020

Ny bestemmelse i erklæringsbekendtgørelsen vedrørende ESEF

Erhvervsstyrelsen har indført en ny § 8 a i erklæringsbekendtgørelsen. Bestemmelsen har relation til de nye krav i ESEF-forordningen, hvorefter børsnoterede virksomheder skal udarbejde årsrapporter i ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

27. november 2020

Folketinget har vedtaget ændringer til revisorloven

Ændringerne betyder bl.a. nye regler for revisoreksamen og regler om, hvad konkurskarantæne betyder for revisor, og hvornår revisor midlertidigt kan frakendes sin godkendelse.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision

24. august 2020

Konsekvensrettelser som følge af ajourføring af ISA 250 og ISA 540

De danske oversættelser af ISA, ISRE, ISAE og ISQC er nu ajourført, så de stemmer overens med de tilhørende tilpasninger, der følger af ISA 250 og ISA 540 (ajourført).

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv

17. august 2020

Høringssvar til et lovudkast til ændringer af revisorloven samt yderligere forbedringsforslag fra foreningen

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar til et lovudkast om ændringer af revisorloven, bl.a. vedr. revisoruddannelsen, og samtidig fremsat forslag til en række andre forbedringer af revisorlove...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Høringer

06. august 2020

Tilsidesat regnskab og pålagt revision – ikke dokumenteret at være revisors skyld

I de senere år har Erhvervsstyrelsen benyttet revisors erklæringer som input ved afgørelser om krav om omgørelser af regnskaber og pålæg om revision. I denne sag forsøger et selskab at skyde ansvaret ...

Revision Revision og erklæringsopgaver

14. juli 2020

Nyt fra International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

IAASB har ajourført »ISA 315 - identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation« samt »ISRS 4400 - aftalte arbejdshandlinger« udsendt udkast til ajourføring af »ISA 600 – koncernrev...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv