Viser 1 til 10 af totalt 291 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver

25. maj 2020

Stort antal revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn afslører, at et stort antal revisionspåtegninger har været afgivet af ikke-godkendte revisorer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi Erklæringer

20. maj 2020

ISA 540 – forøgede krav til revisor

Ajourføringen af ISA 540 øger kravene ved revision af regnskabsmæssige skøn betragteligt og dermed også kravene til virksomhedernes dokumentation og registrering.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm

14. maj 2020

Ændringer i årsregnskabsloven, selskabsloven og revisorloven vedtaget

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget den såkaldte kontrollovspakke, der medfører en række ændringer af årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og enkelte andre love. Her kan du læse om de ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

23. marts 2020

WEEE-erklæringer

DPA-System har udarbejdet relevant vejledning til revisorerne i forbindelse med afgivelse af erklæring om producentansvar for producenter og importører af elektronisk udstyr.

Revision Revision og erklæringsopgaver Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Øvrige

09. januar 2020

UK: anbefaling om at redefinere revisionen og uddanne specialist-revisorer

I Storbritannien er den såkaldte ”Brydon-rapport” blevet offentliggjort med en række anbefalinger til, hvordan formålet, omfanget og kvaliteten af den lovpligtige revision bør ændres.

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Teknologi Øvrige

13. december 2019

Ophævelse af REVU’s udtalelse om ”Revisors erklæring om resultatforventninger i et børsprospekt”

Idet der ikke længere er krav om revisors erklæring om resultatforventninger medtaget i et børsprospekt, ophæves REVU’s udtalelse herom.

Revision Revision og erklæringsopgaver REVUs udtalelser og REVU mener mm

27. november 2019

Tech Talk #2 - Teknologi i revision

Læs nyhedsbrevet fra IAASB’s Technology Working Group med opdatering om IAASB’s tiltag for at indarbejde teknologi og dataanalyse i revisionen, samt henvisninger til en række interessante nyheder og p...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Teknologi

20. november 2019

Høring: Konsekvensændringer af de internationale standarder som følge af den ajourførte IESBA Code

IAASB har offentliggjort udkast til konsekvensændringer af de internationale standarder som følge af de ajourførte Etiske Regler (IESBA Code).

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Høringer

19. november 2019

ISA 540 (ajourført) – et digert værk

Hermed offentliggøres oversættelsen af ISA 540 (ajourført) ”Revision af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger”.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision

14. november 2019

Revision af kryptovaluta

Kryptovaluta er kryptisk – ikke kun at forstå, også at revidere. Vi deler her erfaringer fra Canada og England.

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Teknologi Øvrige