Viser 1 til 10 af totalt 56 resultater
Revision

14. december 2017

Opdateret erklæringsbekendtgørelse i 2018

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en opdateret erklæringsbekendtgørelse med en række vigtige ændringer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Review Udvidet gennemgang Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer

28. juni 2017

Opdaterede internationale standarder

Hermed offentliggøres de opdaterede internationale standarder med indarbejdede tilpasninger som følge af IAASB’s løbende ajourføring af standarderne og den ændrede terminologi som følge af ændringerne...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed Erklæringer

11. november 2015

Revisors erklæring ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed end review og revision af historiske finansielle opgaver

I forbindelse med ajourføringen af ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end review og revision af historiske finansielle oplysninger, har REVU udarbejdet en udtalelse herunder en række erklæring...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Andre erklæringer med sikkerhed Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

Historisk

25. august 2015

Erklæring til Finansiel Stabilitet i relation til Afviklingsformuen

FSR – danske revisorers Finansielle Udvalg har haft dialog med Finansiel Stabilitet og herefter udarbejdet en standarderklæring, som revisor bør anvende i relation til Afviklingsformuen.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Andre erklæringer med sikkerhed Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv

Historisk

12. august 2015

Responding to Non-Compliance or Suspected Non-Compliance with Laws and Regulations

IAASB har udsendt et forslag til ændringer i diverse ISA vedrørende revisors reaktion i situationer, hvor revisor konstaterer manglende eller mulig manglende overholdelse af lov eller øvrig regulering...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed

Historisk

22. maj 2015

Forord til de internationale standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver

Forord til de internationale standarder

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed

Historisk

27. november 2014

ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger

ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger, træder i kraft for erklæringer, der afgives 15. december 2015 eller senere...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Andre erklæringer med sikkerhed

Historisk