Viser 1 til 10 af totalt 61 resultater
Revision

03. juni 2019

For sen indberetning af årsrapport

Skal revisors erklæring omtale, når et selskab overskrider fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen?

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Udvidet gennemgang Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Erklæringer

27. marts 2019

Høringssvar på aftalte arbejdshandlinger ISRS 4400

IAASB har udsendt udkast til ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger. FSR – danske revisorer er positive over for IAASB’s arbejde med at opdatere og modernisere ISRS 4400.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Erklæringer uden sikkerhed Høringer

25. januar 2019

Høring: Ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger

IAASB har udsendt forslag til omfattende ændringer af ISRS 4400, herunder udvidelse af anvendelsesområdet og distributionen af erklæringen, som i lang tid har været en hindring for anvendelsen af afta...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Erklæringer uden sikkerhed Høringer

19. november 2018

GDPR – revisors pligter: Undersøgelse og rapportering

Revisors undersøgelsespligt vedrørende virksomhedernes overholdelse af GDPR-reguleringen afhænger af virksomhedens karakteristika og type. Revisor skal rapportere om overtrædelser af GDPR-reguleringen...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Udvidet gennemgang Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Erklæringer

06. november 2018

Ny udtalelse fra REVU om yderligere krav, der gælder i Danmark

Hermed offentliggøres Revisionsteknisk Udvalgs nye udtalelse om yderligere krav, der gælder i Danmark ved afgivelse af de mest almindelige erklæringer. Samtidig tilbagekaldes de tre bilag til internat...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Udvidet gennemgang Andre erklæringer med sikkerhed Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

09. juli 2018

REVU’s udtalelse om selskabsretlige erklæringer

Hermed offentliggøres REVU’s udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer vedrørende selskabsretlige forhold.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Andre erklæringer med sikkerhed REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

05. juli 2018

REVU’s udtalelse - proforma finansielle oplysninger i prospekter ​

Hermed offentliggøres REVU’s udtalelse om den uafhængige revisors erklæring om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt.

Revision Revision og erklæringsopgaver Andre erklæringer med sikkerhed REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer PIE mm