Viser 1 til 10 af totalt 17 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver Erklæringer uden sikkerhed

27. marts 2019

Høringssvar på aftalte arbejdshandlinger ISRS 4400

IAASB har udsendt udkast til ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger. FSR – danske revisorer er positive over for IAASB’s arbejde med at opdatere og modernisere ISRS 4400.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Erklæringer uden sikkerhed Høringer

25. januar 2019

Høring: Ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger

IAASB har udsendt forslag til omfattende ændringer af ISRS 4400, herunder udvidelse af anvendelsesområdet og distributionen af erklæringen, som i lang tid har været en hindring for anvendelsen af afta...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Erklæringer uden sikkerhed Høringer

28. juni 2017

Opdaterede internationale standarder

Hermed offentliggøres de opdaterede internationale standarder med indarbejdede tilpasninger som følge af IAASB’s løbende ajourføring af standarderne og den ændrede terminologi som følge af ændringerne...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed Erklæringer

22. maj 2015

Forord til de internationale standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver

Forord til de internationale standarder

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed

24. marts 2014

Internationale standarder om review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver 2009 - 20xx

De første internationale standarder om review (ISRE), andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE) og beslægtede opgaver (ISRS) blev udsendt på dansk i april 2011. Standarderne, der indtil da var udse...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed

24. marts 2014

Internationale standarder om kvalitesstyring og revision 2009 - 20xx

De første internationale standarder om kvalitetsstyring (ISQC) og revision(ISA)blev første gang udsendt på dansk i april 2011. Standarderne afløste Revisionsstandarderne (RS 1 - RS 810)med virkning fo...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Review Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed

Historisk

31. januar 2014

Udkast til REVU's udtalelse om revisors erklæring om opstillingen af proforma regnskabsoplysninger

Børsudvalget og REVU har udsendt udkast til REVU's udtalelse om revisors erklæring om opstillingen af proforma regnskabsoplysninger indeholdt i et børsprospekt. Kommentarer kan sendes senest 31. janua...

Revision Revision og erklæringsopgaver Erklæringer uden sikkerhed REVUs udtalelser og REVU mener mm

Historisk

01. juli 2013

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger ISRS_4410

Eksemplerne er udarbejdet i tilknytning til REVU's udtalelse om revisors erklæringer på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger_Maj 2013

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Erklæringer uden sikkerhed

01. juli 2013

Revisors erklæring på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410

Revisors erklæring på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceopgaver) er ændret ved ikrafttrædelsen af ISRS 4410 (marts 2012). ISRS 4410 træder i kraft for opgaver, hvor erklæring...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Erklæringer uden sikkerhed REVUs udtalelser og REVU mener mm

15. november 2012

ISRS 4410 Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger - Marts 2012

ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger erstatter ISRS 4410 DK, Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 træder i kraft for e...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Erklæringer uden sikkerhed