Viser 1 til 10 af totalt 100 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv

25. maj 2020

Stort antal revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn afslører, at et stort antal revisionspåtegninger har været afgivet af ikke-godkendte revisorer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi Erklæringer

20. maj 2020

ISA 540 – forøgede krav til revisor

Ajourføringen af ISA 540 øger kravene ved revision af regnskabsmæssige skøn betragteligt og dermed også kravene til virksomhedernes dokumentation og registrering.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm

23. marts 2020

WEEE-erklæringer

DPA-System har udarbejdet relevant vejledning til revisorerne i forbindelse med afgivelse af erklæring om producentansvar for producenter og importører af elektronisk udstyr.

Revision Revision og erklæringsopgaver Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Øvrige

26. juni 2019

Implementering af AI-revision/dataanalyse hos en SMV-revisor

Den digitale transformation er i rivende udvikling, og det er nødvendigt for revisor at følge med digitaliseringen i revisionen for at kunne forblive forretningsdygtig og relevant.

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi

07. juni 2019

Skal revisors erklæring indeholde oplysninger om for sen indsendelse af årsrapporten?

I Faglig Hotline har vi modtaget flere forespørgsler om erklæringsbekendtgørelsens krav til oplysning om muligt ledelsesansvar, når revisor på det tidspunkt, han/hun underskriver erklæringen på årsreg...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Udvidet gennemgang Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Erklæringer

03. juni 2019

For sen indberetning af årsrapport

Skal revisors erklæring omtale, når et selskab overskrider fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen?

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Udvidet gennemgang Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Erklæringer

19. november 2018

GDPR – revisors pligter: Undersøgelse og rapportering

Revisors undersøgelsespligt vedrørende virksomhedernes overholdelse af GDPR-reguleringen afhænger af virksomhedens karakteristika og type. Revisor skal rapportere om overtrædelser af GDPR-reguleringen...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Udvidet gennemgang Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Erklæringer

06. november 2018

Ny udtalelse fra REVU om yderligere krav, der gælder i Danmark

Hermed offentliggøres Revisionsteknisk Udvalgs nye udtalelse om yderligere krav, der gælder i Danmark ved afgivelse af de mest almindelige erklæringer. Samtidig tilbagekaldes de tre bilag til internat...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Review Udvidet gennemgang Andre erklæringer med sikkerhed Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer

03. oktober 2018

Vejledning om valuarvurdering af andelsboligforeninger er ændret

Den 1. oktober trådte de nye regler om valuarvurderinger i andelsboligforeninger i kraft. Fremadrettet skal valuarvurderingerne udarbejdes efter Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm. Den tilhøren...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv

06. juli 2018

Valuarvurdering i andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse, der fastsætter kravene til valuarvurderinger af ejendomme i andelsboligforeninger. Fremadrettet skal vurderingerne udarbejdes efter Dansk Ejendo...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv