Viser 1 til 10 af totalt 35 resultater
Revision

05. september 2019

Høring: Oversættelse af ISA 540 (ajourført)

Hermed fremsættes oversættelsen af ISA 540 (ajourført) ”Revision af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger” i høring.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Høringer

27. marts 2019

Høringssvar på aftalte arbejdshandlinger ISRS 4400

IAASB har udsendt udkast til ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger. FSR – danske revisorer er positive over for IAASB’s arbejde med at opdatere og modernisere ISRS 4400.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Erklæringer uden sikkerhed Høringer

25. januar 2019

Høring: Ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger

IAASB har udsendt forslag til omfattende ændringer af ISRS 4400, herunder udvidelse af anvendelsesområdet og distributionen af erklæringen, som i lang tid har været en hindring for anvendelsen af afta...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Erklæringer uden sikkerhed Høringer

07. november 2018

Høringssvar på ISA 315 ajourført

FSR - danske revisorer afgiver kritisk høringssvar på IAASB’s udkast til ajourføring af ISA 315 om identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomhede...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision Høringer

13. december 2017

Høring: Oversættelse af ISA 250 (ajourført)

Hermed fremsættes oversættelsen af ISA 250 (ajourført) ”Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber” i høring.

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Høringer

Historisk

27. oktober 2017

HØRING: REVU’s udtalelse om implementering af kravene i EU-forordningen

Som følge af, at kravene i artikel 10 i ”EU-forordning 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden” (”forordningen”) er trådt i kraft, har REVU ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Høringer REVUs udtalelser og REVU mener mm

Historisk

16. december 2016

HØRING: REVU’s udtalelse om Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, i den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som følge af de ajourførte revisionsstandarder samt ændringer til revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen har REVU opdateret udtalelsen om Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtg...

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Udvidet gennemgang Høringer REVUs udtalelser og REVU mener mm

Historisk