Viser 1 til 10 af totalt 74 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

17. august 2020

Høringssvar til et lovudkast til ændringer af revisorloven samt yderligere forbedringsforslag fra foreningen

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar til et lovudkast om ændringer af revisorloven, bl.a. vedr. revisoruddannelsen, og samtidig fremsat forslag til en række andre forbedringer af revisorlove...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Høringer

25. maj 2020

Stort antal revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn afslører, at et stort antal revisionspåtegninger har været afgivet af ikke-godkendte revisorer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi Erklæringer

14. maj 2020

Ændringer i årsregnskabsloven, selskabsloven og revisorloven vedtaget

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget den såkaldte kontrollovspakke, der medfører en række ændringer af årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og enkelte andre love. Her kan du læse om de ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

06. juli 2018

Valuarvurdering i andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse, der fastsætter kravene til valuarvurderinger af ejendomme i andelsboligforeninger. Fremadrettet skal vurderingerne udarbejdes efter Dansk Ejendo...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv

01. maj 2018

Certificeringsordningen præciseres i ny vejledning fra Finanstilsynet

Den ændrede certificeringsordning, som blev aftalt mellem bl.a. FSR - danske revisorer og Finanstilsynet, er uddybet i en ny vejledning.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

19. april 2018

Finanstilsynets bestyrelse godkender ændret certificeringsordning

På et møde i Finanstilsynets bestyrelse er ændringerne til certificeringsordningen godkendt, og de vil træde i kraft 1. maj 2018.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

24. januar 2018

Ny og mere afbalanceret certificeringsordning

Langvarige, men konstruktive forhandlinger mellem FSR – danske revisorer og Finanstilsynet har udmøntet sig i forslag til ændringer af certificeringsordningen. Ændringerne forventes at træde i kraft p...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

Historisk

14. december 2017

Opdateret erklæringsbekendtgørelse i 2018

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en opdateret erklæringsbekendtgørelse med en række vigtige ændringer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Review Udvidet gennemgang Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer

27. oktober 2017

HØRING: REVU’s udtalelse om implementering af kravene i EU-forordningen

Som følge af, at kravene i artikel 10 i ”EU-forordning 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden” (”forordningen”) er trådt i kraft, har REVU ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Høringer REVUs udtalelser og REVU mener mm

Historisk

26. april 2017

REVU mener: Revisors udtalelser om beretninger

Erklæringsbekendtgørelsen stiller krav om, at revisor afgiver en udtalelse om ledelsesberetningen, når der udføres revision. Spørgsmålet er, om dette krav altid gælder, når en årsrapport indeholder en...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Udvidet gennemgang REVUs udtalelser og REVU mener mm