Viser 1 til 10 af totalt 77 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

14. december 2020

EU vedtager mulighed for national udskydelse af ESEF-kravene

Børsnoterede virksomheder skal fra 1. januar 2021 udarbejde deres årsrapporter i XHTML-format, men EU giver nu medlemslandene mulighed for at udskyde dette et år.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

14. december 2020

Ny bestemmelse i erklæringsbekendtgørelsen vedrørende ESEF

Erhvervsstyrelsen har indført en ny § 8 a i erklæringsbekendtgørelsen. Bestemmelsen har relation til de nye krav i ESEF-forordningen, hvorefter børsnoterede virksomheder skal udarbejde årsrapporter i ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

27. november 2020

Folketinget har vedtaget ændringer til revisorloven

Ændringerne betyder bl.a. nye regler for revisoreksamen og regler om, hvad konkurskarantæne betyder for revisor, og hvornår revisor midlertidigt kan frakendes sin godkendelse.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision

17. august 2020

Høringssvar til et lovudkast til ændringer af revisorloven samt yderligere forbedringsforslag fra foreningen

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar til et lovudkast om ændringer af revisorloven, bl.a. vedr. revisoruddannelsen, og samtidig fremsat forslag til en række andre forbedringer af revisorlove...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Høringer

25. maj 2020

Stort antal revisionspåtegninger afgivet af ikke-godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn afslører, at et stort antal revisionspåtegninger har været afgivet af ikke-godkendte revisorer.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Teknologi Erklæringer

14. maj 2020

Ændringer i årsregnskabsloven, selskabsloven og revisorloven vedtaget

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget den såkaldte kontrollovspakke, der medfører en række ændringer af årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og enkelte andre love. Her kan du læse om de ...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering

06. juli 2018

Valuarvurdering i andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse, der fastsætter kravene til valuarvurderinger af ejendomme i andelsboligforeninger. Fremadrettet skal vurderingerne udarbejdes efter Dansk Ejendo...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv

01. maj 2018

Certificeringsordningen præciseres i ny vejledning fra Finanstilsynet

Den ændrede certificeringsordning, som blev aftalt mellem bl.a. FSR - danske revisorer og Finanstilsynet, er uddybet i en ny vejledning.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

19. april 2018

Finanstilsynets bestyrelse godkender ændret certificeringsordning

På et møde i Finanstilsynets bestyrelse er ændringerne til certificeringsordningen godkendt, og de vil træde i kraft 1. maj 2018.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

24. januar 2018

Ny og mere afbalanceret certificeringsordning

Langvarige, men konstruktive forhandlinger mellem FSR – danske revisorer og Finanstilsynet har udmøntet sig i forslag til ændringer af certificeringsordningen. Ændringerne forventes at træde i kraft p...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

Historisk