Viser 1 til 10 af totalt 32 resultater
Revision
Nyheder Revision og erklæringsopgaver PIE mm

04. november 2019

Hvad er de hyppigste Key Audit Matters i europæiske banker?

Revisor medtager i gennemsnit 4,2 Key Audit Matters i påtegninger på europæiske bankregnskaber. Især nedskrivninger på udlån er et af de mest centrale forhold ved revisionen. Hør mere om blandt andet ...

Revision Revision og erklæringsopgaver PIE mm

01. november 2019

Ændringer af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

FSR – danske revisorer har den 1. november 2019 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt fin...

Revision Revision og erklæringsopgaver Høringer PIE mm

05. juli 2018

REVU’s udtalelse - proforma finansielle oplysninger i prospekter ​

Hermed offentliggøres REVU’s udtalelse om den uafhængige revisors erklæring om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt.

Revision Revision og erklæringsopgaver Andre erklæringer med sikkerhed REVUs udtalelser og REVU mener mm Erklæringer PIE mm

01. maj 2018

Certificeringsordningen præciseres i ny vejledning fra Finanstilsynet

Den ændrede certificeringsordning, som blev aftalt mellem bl.a. FSR - danske revisorer og Finanstilsynet, er uddybet i en ny vejledning.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

19. april 2018

Finanstilsynets bestyrelse godkender ændret certificeringsordning

På et møde i Finanstilsynets bestyrelse er ændringerne til certificeringsordningen godkendt, og de vil træde i kraft 1. maj 2018.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

24. januar 2018

Ny og mere afbalanceret certificeringsordning

Langvarige, men konstruktive forhandlinger mellem FSR – danske revisorer og Finanstilsynet har udmøntet sig i forslag til ændringer af certificeringsordningen. Ændringerne forventes at træde i kraft p...

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering PIE mm

Historisk

22. november 2017

REVU’s udtalelse om implementering af kravene i artikel 10 i EU-forordning 537/2014

REVU's udtalelse om implementering af kravene i artikel 10 i "EU-forordning 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden” er relevant ved afgivel...

Revision Revision og erklæringsopgaver Standarder mv Revision REVUs udtalelser og REVU mener mm PIE mm

22. februar 2017

Tvungen udbud af revisionsydelsen – ny opdateret vejledning fra Financial Reporting Council

I sommer trådte de nye detaljerede EU-regler om obligatorisk udbud af revisionsydelser og rotation af revisionsvirksomheder i kraft for virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder)....

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv PIE mm

20. januar 2017

Revision af finansielle virksomheder - hyrdebrev fra FINU

Til brug for revision af finansielle virksomheders årsregnskaber for 2016 har det Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat om udvalgte problemstillinger i den forbindelse.

Revision Revision og erklæringsopgaver Revision Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv PIE mm

Historisk

27. september 2016

Ny revisionsbekendtgørelse i høring

Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. (revisionsbekendtgørelsen) i høring.

Revision Revision og erklæringsopgaver Lovgivning og anden regulering Revision Høringer PIE mm